Zaproszenie do Szkoły Liderów Grup Parafialnych i Animatorów Ewangelizacji

SZKOŁA LIDERÓW

GRUP PARAFIALNYCH

I ANIMATORÓW EWANGELIZACJI

LUDZIE SPOD DAMASZKU”

Już 7 lat jesteśmy w służbie ewangelizacji

CEL:

 • DOPROWADZENIE DO DOJRZAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
 • PRZYGOTOWANIE:

– LIDERÓW WSPÓLNOT

– ŚWIECKICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW KAPŁANÓW

– WSPÓLNOT EWANGELIZACYJNYCH

 • ZDOBYCIE PRZEZ UCZESTNIKÓW UMIEJĘTNOŚCI:

– ORGANIZACJI I PROWADZENIA SPOTKAŃ MODLITEWNYCH

– EWANGELIZACJI INDYWIDUALNEJ ORAZ POPRZEZ REKOLEKCJE

– PROWADZENIA GRUP FORMACYJNYCH

– WSPÓŁPRACY PODCZAS REKOLEKCJI EWANGELIZACYJNYCH

– ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ KULTURALNO-REKREACYJNYCH,

ZESPOŁÓW TEATRALNYCH, FESTIWALI

 • ODKRYCIE NOWEGO ZAPAŁU I ŻARLIWOŚCI

WYMAGANE:

 • CHĘĆ WŁĄCZENIA SIĘ W EWANGELIZACJĘ
 • OTWARTOŚĆ NA POTRZEBY INNYCH
 • ZAINTERESOWANIE PRAKTYCZNYM WYMIAREM CHRZEŚCIJAŃSTWA
 • PRAGNIENIE OŻYWIENIA ŻYCIA PARAFIALNEGO

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • PODANIE
 • UKOŃCZONE 17 LAT
 • SKIEROWANIE OD KSIĘDZA PROBOSZCZA

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO  15.października

Obecnie Szkoła ma siedzibę w Suwałkach.par.Św.Aleksandra ,ul.E.Plater 2

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W FORMIE JEDNODNIOWYCH ZJAZDÓW

W TRZECIE SOBOTY od PAŹDZIERNIKA do CZERWCA W GODZ. 10.00 – 17.00

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

ks. Szymon Klimaszewski

Str. internetowa „Ludzie spod Damaszku ” lub  tel.  693 556 657

szymonbetania@gmail.com

Pozostałe artykuły