Mistrzostwa Polski LSO w siatkówce NiepokalanówW dniach 25-26 września w Niepokalanowie odbędą się III Mistrzostwa Polski LSO w Siatkówce oraganizowane przez oo. Franciszkanów.

KnC jako partner Mistrzostw zaprasza do udziału zespoły, które można zgłaszać jeszcze do 15 września (adres i telefon na plakacie).

Poniżej informacje nt. ww. imprezy:

Mistrzostwa Polski LSO, Niepokalanów 2021

1. Organizatorzy:

1.1. Klasztor OO. Franciszkanów w Niepokalanowie

2. Miejsce rozgrywania turnieju: klasztor Niepokalanów, Paprotnia ul. Maksymiliana Kolbe5 ( budynek parafialny przy bazylice)

2.1. Hala Sportowa ul. Aleja 20-lecia 32, 96-515 Teresin, tel. główny 48 722 294 637

2.2. Mecze rozgrywane będą jednocześnie na 2 boiskach, do dyspozycji uczestników będzie też sektor rozgrzewkowy.

3. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia (we własnym zakresie, oprócz obiadów):

3.1. Dom Rekolekcyjny w Niepokalanowie,  dom.pielgrzyma@niepokalanow.pl, tel.  572 308 967

3.2. Ośrodek Szkoleniowo – Hotelowy „Leśne Zacisze”

Aleja XX-lecia 3, 96-515 Teresin, tel. 508528917, 468613769, email: zaciszeteresin@zaciszeteresin.pl

4. Uczestnicy:

4.1. W turnieju bierze udział maksymalnie 12 zespołów

4.2. W turnieju mogą brać udział ministranci i lektorzy urodzeni w roku 2001 i młodsi.

5. System gier:

Faza grupowa, faza medalowa.

6. Wstępny harmonogram turnieju (ostateczny harmonogram zostanie ustalony po zamknięciu listy startowej): 17 września

Harmonogram turnieju:

24 września 2021 r. ( piątek ) : 

17:00-22:00 –  Przyjazd drużyn do Niepokalanowa, rejestracja zespołów

25 września 2021 r. ( sobota ) :

08:00 – Msza Święta inaugurująca Mistrzostwa w Bazylice

09:00 – Otwarcie Mistrzostw Polski

10:00 – Rozpoczęcie rozgrywek w hali GOT

13:00 –  Przerwa obiadowa

14:00 – Kontynuacja rozgrywek

ok. 17:00 – zakończenie rozgrywek I dnia MPLSO

26 września 2021 r. ( niedziela ):

08:30 – Msza Święta w Bazylice

10:00 – Rozpoczęcie rozgrywek

13:00 – Przerwa Obiadowa

14:00 – Mecz finałowy

15:00 – Zakończenie Turnieju, ceremonia dekoracji

7. Nagrody i wyróżnienia:

7.1. 3 najlepsze zespoły turnieju otrzymają puchary i komplet medali.

7.2. Wszystkie pozostałe zespoły otrzymają pamiątkowe puchary.

7.3. Najlepsi zawodnicy otrzymają pamiątkowe statuetki.

8. Koszty udziału w turnieju:

8.1. Wpisowe do turnieju wynosi 300 zł od zespołu. Wpisowe należy uregulować przelewem na rachunek bankowy do 10 września

Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

(OO. Franciszkanie), Paprotnia, ul. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin

PKO BP S.A. I O/Sochaczew 07 1020 11850000 4302 0012 3869

Z dopiskiem: Turniej/ parafia i miejscowość

8.2.Wpisowe nie podlega zwrotowi.

8.3. Dodatkowo płatne 70 zł od osoby (zawodnika, trenera i opiekuna) na 2 obiady i wyprawkę (koszulka, gadżety). Płatności dokonujemy gotówką na miejscu.

8.4. Zakwaterowanie we własnym zakresie.

9. Sprawy organizacyjne:

9.1. Organizator zapewnia obsadę sędziowską.

9.2. Organizator zapewnia wodę do picia dla zespołów podczas turnieju.

9.3. Organizator zapewnia obsługę medyczną.

Zapraszam do zgłaszania last minute, jeśli jeszcze ktoś tego nie zrobił,

Wszystkiego dobrego!

Michał Bondyra

Redaktor naczelny

„KnC – Króluj nam Chryste”

Pozostałe artykuły