Nauczyciele u Matki Bożej Studzieniczańskiej

W sobotę, 25 września 2021 r. odbyła się Pielgrzymka Nauczycieli do Sanktuarium w Studzienicznej. U stóp Matki Bożej, nauczyciele złożyli swoje podziękowania za wakacje i czas odpoczynku, oraz prośby o siłę i błogosławieństwo do głoszenia Ewangelii w nowym roku szkolnym.

Pielgrzymów powitał nowy kustosz sanktuarium ks. Wojciech Stokłosa. Zwrócił on szczególną uwagę na pomoc Matki Najświętszej w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Zachęcał, aby swoje działania i troski o uczniów zawierzać Matce Bożej.  

Konferencję do nauczycieli wygłosił ks. prał. Jarema Sykulski proboszcz par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Tematem spotkania była „Nowa Ewangelizacja ale nie nowa Ewangelia – w czasie pandemii Covid”. Kapłan uwrażliwiał na to, że Jezus może uczynić wszystko, ale zaprasza nas do współpracy poprzez  słuchanie  Słowa Bożego i stosowanie Go w każdej dziedzinie naszego życia. Podkreślał, że bez łaski Boga praca nauczyciela może być zmaganiem ponad ludzkie siły, będzie ciężarem. Słowo Boże, które Kościół daje na każdy dzień przychodzi z pomocą i umocnieniem. 

Kolejnym punktem spotkania była modlitwa różańcowa w drodze. Rozważania przygotowała s. Goretti Mirecka ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku. Wędrując od kaplicy Matki Bożej do kościoła parafialnego rozważaliśmy Tajemnice Światła.

Centralnym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks. prał. Jaremy Sykulskiego z udziałem kapłanów, biorących udział w pielgrzymce.

Pielgrzymka Nauczycieli zakończyła się agapą. Była to również okazja do integracji i wspólnego spędzenia czasu.

Marta Rózio

Pozostałe artykuły