Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych oraz wernisaż „Erem 5”

W sobotę, 9 października 2021 r. W wigierskiej parafii Mszą św. zainaugurowano XXII Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Jarema Sykulski, moderator Suwałk a homilię wygłosił ks. dr hab. Jerzy Sikora, diecezjalny duszpasterz środowisk twórczych.

W słowie wprowadzenia ks. Sykulski zachęcał, aby artyści swoją wrażliwość i twórczość opierali na wartościach chrześcijańskich. „Byśmy z naszych darów, talentów umieli korzystać zgodnie z wolą Bożą” – podkreślał kapłan.

W homilii ks. Sikora zwrócił uwagę, że każdy człowiek ma w sobie tęsknotę za pięknem, dobrem, prawdą. „Bóg daje radość, daje spełnienie naszych tęsknot. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy: „Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”. Słowo wybrzmiewa z Galerii AS Strumiłło w Maćkowej Rudzie. Śp. prof. Andrzej Strumiłło przygotowywał dzieło podsumowujące dorobek artystyczny, któremu nadał tytuł „Słowo”. Strumiłło – malarz, artysta, poeta – słowo widział w różnych  konfiguracjach. Widział je jako coś, co spina wszystko inne. We wszelkiej postaci słowo: Słowo Boga, słowo artysty, słowo twórcy, słowo każdego człowieka, dobre słowo, kojące słowo towarzyszy naszemu życiu” – mówił duszpasterz Środowisk Twórczych. Oprawę Eucharystii poprowadził chór z Krasnopola.

Część artystyczną spotaknia wzbogacili uczesnicy Pleneru Malarskiego „Erem 5”, który w tym dniu zakończył się wernisażem. Od 2 października artyści zmagali się z kolejnym tematem wokół słowa. Tym razem hasło przewodnie zostało zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana: „Na początku było słowo”.  W kamedulskich eremach i urokach Wigier, w jesiennej szacie, artyści szukali wytchnienia i natchnienia. Owoce dziesięciodniowych plenerów uczestnicy Spotkania Środowisk Twórczych podziwiali w  Pokamedulskiej Galerii. Artyści bardzo chętnie opowiadali o procesie powstawania swoich prac. Podkreślali wyjątkowość tematu oraz wybranego miejsca na Plener Malarski. Jak zauważyli organizatorzy do tej pory Plener Malarski „Erem” miał charakter międzynarodowy, jednak z przyczyny trwania pandemii ograniczono udział do artystów z Polski.

Śladami uczestników Pleneru Malarskiego „Erem 5”, Spotkanie Środowisk Twórczych na kolejne punkty programu przeniosło się do Maćkowej Rudy, do posiadłości Strumiłłów. W Galerii AS Strumiłło, wśród dzieł i najbliższych śp. Mistrza Andrzeja Strymiłły uczestnicy wysłuchali koncertu Trio A’tre z Suwałk.

Agata Cygańska, kurator wystawy, a zarazem uczestniczka, w pokazie multimedialnym zaprezentowała powstałe prace oraz ich twórców. W imieniu wszytskich malarzy tworzących „Erem 5” wyraziła wdzięczność Annie, Janowi i Rafałowi Strumiłło  za inspiracje i umożliwienie przeżycia tak owocnego i pięknego czasu. „Gościnność domu   Strumiłłów w Maćkowej Rudzie wpisuje się głęboko w serce. Do takich miejsc wraca się jak do źródła” – mówili artyści.

Anna Strumiłło, witając gości w Galerii AS Strumiłło podzieliła się radością, że znajduje wsparcie i pomoc, aby kontynuować działania artystyczne, które zainicjował jej ojciec, śp. prof. Andrzej Strumiłło. Czas pandemii ogranicza działania, ale jak mówi p. Anna jest jeszcze wiele do zrobienia i może wolniej, ale trzeba iść do przodu. Galeria w Maćkowej Rudzie jest miejscem otwartym na świat sztuki i kultury, dlatego też każdy może stać się jej częścią.

Ks. dr Jacek Nogowski, proboszcz parafii w Wigrach i duchowy opiekun pelneru patrząc na powstałe dzieła mówił, że artyści są dowodem na to, jak wiele talentów i darów nosi w sobie człowiek. Zachęcał, aby nie zmarnować tego daru, który Bóg złożył w każdym z nas.

W literackim kąciku Spotkania Środowisk Twórczych  ks. prof. Jerzy Sikora, zaprezentwał bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego jako pisarza w słowie o artystach. Przedstawione fragmenty pochodzą z ciekawej książki pt. „Pisarstwo Prymasa Tysiąclecia” autorstwa ks. Sikory. Jak kapłan zauważył, bł. kard. Stefan Wyszyński miał ogromny szacunek do Boga, słowa i człowieka. „Wyszyński w kazaniu do pisarzy mówił: „Pisarz katolicki poprzez słowo służy społeczeństwu i narodowi: skoro istnieje tak niepokojące pokrewieństwo między Słowem a Bogiem, czyż nie jest to wiążące dla każdego, kto zbliża się do słowa? Ileż trzeba mieć szacunku dla słowa? Ileż troski należy włożć w to, by w dobranym starannie słowie pomieścić całą wewnetrzną prawdę, która ma być przekazana pod postacią właśnie tego, a nie innego słowa! Czyż słowo nie jest tym najlepszym – tradycją wielowiekowej posługi uświęconym – przewodnikiem do prawdy?” Ale też, jak zauważył ks. Sikora, bł. Prymas Tysiąclecia modlił się o to, aby nie ulegał gadulstwu  i w zwięzłych wypowiedziach zawierał to, co jest istotne.  

Spotkanie zakończyło się agapą z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa w dobie pandemii. A nad organizacją spotkania czuwali: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach, Fundacja Wigry Pro. Pomocą wsparły suwalskie placówki Kultury oraz suwalskie władze samorządowe.

mr

Pozostałe artykuły