Sympozjum historyczne poświęcone bł. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu

„Bł. kard. Stefan Wyszyński był Ojcem – uczył, kochał, pouczał i przebaczał; Pasterzem – prowadził do wolności osobistej i wolności Narodu i Prymasem – z pełnionej funkcji uczynił służbę dla dobra Kościoła i Ojczyzny” – powiedział w homilii bp Jerzy Mazur podczas Mszy św. inaugurującej sympozjum „Bł. Kard. Stefan Wyszyński – symbol wiary i patriotyzmu”. Spotkanie z udziałem historyków, językoznawców i pastoralistów oraz przedstawicieli młodzieży z całej diecezji wraz z wychowawcami,  odbyło się dziś w Ełckim Centrum Kultury.

„On uczył nas, że tylko miłością jesteśmy w stanie pokonać atak zła na małżeństwo, rodzinę, na Polskę. On ukazywał źródła mocy do codziennej wierności Chrystusowi i przebaczania nawet wrogom: to Eucharystia, modlitwa, miłosierdzie” – wskazał w homilii biskup ełcki. „Dla niego największym zmartwieniem życiowym było to, kiedy człowiek odrzucał Ewangelię, przykazania, kiedy dokonywał złych wyborów” – dodał.

Kaznodzieja zachęcał zebranych, na wzór bł. Prymasa, do przyjęcia Słowa Bożego, które pomoże odrzucić strach i lęk, i z odwagą wyznać wiarę w Jedynego Boga. „Miejmy  świadomość, że w oczach Boga jesteśmy ważni, bo nas kocha i pragnie naszego zbawienia. Idź do Ojca, wpatruj się w Boga, proś Go, żeby pomógł ci w szczerości serca wyznać swoje lęki i obawy” – tłumaczył duchowny.

Po uroczystej Eucharystii, w ECK odbyły się cztery prelekcje, gdzie jako pierwszy swój referat nt. wyjątkowości Prymasa, przedstawił ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński z Łomży. Wspomniał, że Prymas nosił w brewiarzu dwie kartki: na jednej były nazwiska wszystkich księży, którzy porzucili kapłaństwo, i za których się modlił każdego dnia, a na drugiej było nazwisko Bolesława Bieruta. “Codziennie modlę się za niego, gdyż był to człowiek, który dokonał w życiu złych wyborów, ale w gruncie rzeczy nie był to zły człowiek” – cytował notatkę kard. Wyszyńskiego prof. Łupiński. Przedstawił postać bł. Wyszyńskiego jako człowieka wyjątkowego, ojca i pasterza, który kochał i przebaczał, ale i wymagał.

„Problem był jeden dla Państwa Polskiego. Nie sama postać Prymasa, ale to, że był uczciwy i wierny pewnym zasadom do końca, bez jakiegokolwiek kompromisu”– podkreślił dr hab. Krzysztof Sachowicz w wykładzie pt. „Aparat bezpieczeństwa przeciw Prymasowi Wyszyńskiemu”. Dodał, że wewnętrzna wolność Prymasa była wyrazem jego głębi duchowej i świętości. „Prymas potrafił przebaczać, ale wymagał jednego: rachunku sumienia i prośby o przebaczenie” – mówił dr Sychowicz.

Jako literaturoznawca ks. prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora – kolejny prelegent, zwrócił uwagę w swoim wykładzie na język, którym posługiwał się bł. Prymas. „Wyszyński umiał i lubił pisać. Miał literacką charyzmę” – mówił. Zauważył, że Prymas Tysiąclecia jawi się nie tylko jako twórca literatury, ale także jej interpretator. „Zabiera głos, komentując – najczęściej nie całościowo, ale w pewnych aspektach – utwory z literatury pięknej, jak również z teologii czy filozofii” – stwierdził duchowny. „Prymasowi jest bliska zwłaszcza taka literatura, która nie zatrzymuje się tylko na emanacji piękna, na warstwie estetycznej, ale odsłania życie człowieka z całą konfiguracją egzystencjalnych doświadczeń. Tak literatura, która nie stroni od wyraźnego wartościowania” – dodał.

O związkach kard. Wyszyńskiego z ziemią ełcką i nie tylko mówił ks. dr Tadeusz Białous w ostatniej prelekcji pt. „Ślady obecności kard. Wyszyńskiego na terenach obecnej diecezji ełckiej”.  Pokrótce zreferował pobyt Prymasa w Giżycku, Ełku, Sejnach, Augustowie i Studzienicznej. Wyeksponował fakt, iż w lipcu 1979 r. będąc na odpoczynku w Studzienicznej, Prymas odwiedził Sanktuarium MB Sejneńskiej i powrócił myślami do uroczystości koronacyjnych w 1975 r., których dokonał wspólnie ze św. Janem Pawłem II.

Podczas sympozjum nastąpiło rozstrzygnięcie diecezjalnego konkursu plastyczno-literackiego „Bł. kard. Stefan Wyszyński i bł. Matka Elżbieta Róża Czacka – świadkowie umiłowania Boga bliźniego i Ojczyzny”. Spotkanie również ubogaciła część artystyczna w wykonaniu dzieci z katolickiego przedszkola „U lolka”. Była również możliwość zapoznania się z wystawą pt. „Kard. Stefan Wyszyński na naszej ziemi”.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Zdumienie, a współorganizatorami: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (Filia w Olecku), Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej, Instytut Pamięci Narodowej (Oddział w Białymstoku), Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej, Parafia pw. św. Jana Pawła II w Ełku, Urząd Miasta w Ełku, Starostwo Powiatowe w Ełku, Ełckie Centrum Kultury.

Patronat nad tym wydarzeniem objął Biskup Ełcki, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Ełku i Starosta Ełcki. Patronat medialny objął miesięcznik diecezji ełckiej „Martyria”.

ks. kz

Pozostałe artykuły