Jesienna Sesja Duszpasterstwa Rodzin

W liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej i 43. rocznicę wyboru Karola Wojtyły Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, dekanalni duszpasterze rodzin, doradcy życia rodzinnego, uczestnicy Studium Małżeństwa i Rodziny oraz wszystkie osoby związane na przestrzeni lat i różnych płaszczyzn z Duszpasterstwem Rodzin spotkali się na Jesiennej Sesji Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej. Spotkanie było poprzedzone Mszą św. w intencji narzeczonych przygotowujących się do małżeństw, osób przeżywających kryzysy w małżeństwach a także wszystkich rodzin w diecezji ełckiej. Eucharystii w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur.

W homilii bp Mazur uwrażliwiał zgromadzonych na potrzebę pojednania, pokoju i miłości w rodzinach oraz podkreślił odpowiedzialność i znaczenie towarzyszenia małżonkom w ich życiu małżeńskim, by nie czuli się osamotnieni: „Przywracajcie poprzez waszą służbę rodzinom nadzieje. Odnowa idzie przez rodzinę. Rodzina Bogiem silna staje się Kościołem domowym. W mocy Ducha Świętego pomagajcie ludziom zagubionym, skrzywdzonym, poranionym ukazując im ich godność i pomagajcie im odbudowywać poczucie własnej wartości. W tej mocy podnoście człowieka i wskazujcie im Boga. A Dobry Bóg niech was umacnia w tych wszystkich zadaniach i życiu rodzinnym” – wskazywał.

„Módlmy się za małżeństwa i rodziny naszej diecezji by realizowały swoje powołanie do świętości na drodze małżeńskiej, rodzinnej by przekazywały wiarę swoim dzieciom i wnukom by były świadkami dobra, prawdy i piękna, świadkami Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego” – zachęcał hierarcha i wskazując na patronkę dnia św. Jadwigę prosił, aby za jej wstawiennictwem modlić się o zgodę, pojednanie i pokój w rodzinach i wśród narodów, szczególnie na granicy wschodniej naszej Ojczyzny.

Zwracając się do Doradców Życia Rodzinnego i Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin, ordynariusz diecezji ełckiej zaakcentował, że „nie dając Boga drugiemu człowiekowi zawsze dajesz mało, a dając Boga drugiemu człowiekowi dajesz zawsze dużo. Niech wasze zaangażowanie w bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do małżeństwa, w nauki przedślubne z zakresu etyki małżeńskiej i odpowiedzialnego rodzicielstwa, uczenie młodych ludzi dialogu, udzielanie wsparcia moralnego czy psychologicznego pomaga im w dobrym przygotowaniu się do małżeństwa”.

Po Mszy świętej w sali w Centrum Administracyjno Pastoralnym Ełckiej Kurii Diecezjalnej odbyła się sesja, którą poprowadził nowy dyrektor Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej, ks. Michał Puczyłowski. Nowy duszpasterz Rodzin studiował Nauki o Rodzinie na Wydziale Studiów nad Rodziną oraz Teologię Pastoralną na Wydziale Teologicznym UKSW. Oprócz tego skończył Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW oraz Szkołę dla Spowiedników.

W swoim wystąpieniu ks. Michał Puczyłowski zaprezentował nową koncepcję katechumenatu małżeńskiego. Koncepcja ta została stworzona przez papieża Franciszka i jest nazywana koniecznością duszpasterską.

„Małżeństwo i rodzina znajdują się w centrum troski Kościoła katolickiego. Z coraz większą częstotliwością i niepokojem duszpasterskim powraca istotne dla Kościoła i społeczeństwa pytanie: Czy rzeczywiście jest przygotowany do małżeństwa ten, kto je zawiera?” – mówił ks. Puczyłowski.

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin stwierdził, że „wszyscy potrzebujemy zmierzyć się z naszą wiarą i niewiarą w sakrament małżeństwa”.

„Bardzo ważne dla dobra Kościoła jest przygotowanie do małżeństwa i do życia rodzinnego. Nie ma to być tylko jakąś formalnością prawną, lecz autentyczną służbą duszom. Kościół ze swoją działalnością duszpasterską ma iść za rodziną i towarzyszyć jej krok w krok na różnych etapach jej formacji i rozwoju (FC 65). Oczekiwania nupturientów, a potem małżonków wyrażają się nie w tym, żeby szczególnie kapłani organizowali im czas, ale w tym, żeby im towarzyszyli” – tłumaczył duchowny i wskazywał, że „Katechumenat małżeński ma być stałą troską o małżeństwo i rodzinę oraz zapobiegać nieważności małżeństw poprzez odpowiednie przygotowanie, odkrywając na nowo małżeństwo i rodzinę według zamysłu Bożego oraz podkreślające piękno miłości małżeńskiej i dopuszczenie do ślubu”.

W trakcie spotkania pożegnano ks. Pawła Tobera, który przez 11 lat pełnił posługę diecezjalnego duszpasterza rodzin diecezji ełckiej i dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej. Ponadto spotkanie było spojrzeniem wstecz na stan poradnictwa parafialnego podczas pandemii koronawirusa.

rr

Pozostałe artykuły