Informacja o pogrzebie śp. Ludwiki Janowskiej, Mamy ks. Marka Janowskiego

Przewielebni Kapłani, Czcigodne Siostry Zakonne, Drodzy Diecezjanie,

z żalem i nadzieją Życia Wiecznego informuję, że dnia 22 października br. Pan Życia i śmierci powołał do siebie śp. Ludwikę Janowską ( l. 92), Mamę ks. kan. Marka Janowskiego, proboszcza parafii pw. Świętej Rodziny w Augustowie.

Msza Święta żałobna zostanie odprawiona w kościele pw. św. Kazimierza w Giżycku w niedzielę 24 października br. o godz. 17:30.

Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, będzie sprawowana 25 października br. w kościele pw. św. Kazimierza w Giżycku o godz. 12:00. Następnie pochówek na cmentarzu komunalnym w Giżycku.

 Proszę o modlitwę za śp. Ludwikę Janowską, za ks. kan. Marka i całą pogrążoną w smutku Rodzinę Zmarłej. W miarę możliwości zapraszam również do udziału w pogrzebie.

Kapłani proszeni są o zabranie własnych szat liturgicznych.

Requiescat in pace

 S. Donata Topa – notariusz Kurii

Pozostałe artykuły