Ełcki Wolontariat Misyjny wznowił swoje spotkania formacyjne

Ełcki Wolontariat Misyjny dnia 23 października wznowił swoje spotkania formacyjne. Mszy Świętej w katedrze ełckiej przewodniczył Ks. Biskup Jerzy Mazur SVD. W homilii Ks. Biskup podkreślił, że bardzo ważne w życiu każdego ochrzczonego jest doświadczenie osobistego spotkania z Chrystusem, które sprawia, że tak jak Apostołowie wyznajemy „Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz 4, 20). Ksiądz Biskup zachęcił młodych do odważnej i radosnej odpowiedzi na powołanie do bycia wolontariuszem misyjnym,ukazując postać Sługi Bożej Pauliny Jaricot, która jako młoda dziewczyna, z pasją i entuzjazmem zaangażowała się w pomoc duchową i materialną dla misjonarzy oraz ludzi ubogich w krajach misyjnych. Zainicjowane przez nią Dzieło Rozkrzewiania Wiary zyskało w 1922 r. status Dzieła Papieskiego a założone przez nią Róże Żywego Różańca są obecne do dziś w parafiach na całym świecie. Beatyfikacja Pauliny Jaricot odbędzie się 22 maja 2022 r. w Lyonie. Na zakończenie Mszy Świętej ksiądz Biskup udzielił wolontariuszom pasterskiego błogosławieństwa na kolejny rok przygotowań do podjęcia posługi misyjnej.

            Następnie wolontariusze wzięli udział w warsztatach psychologicznych „Wartości, powołanie odpowiedzialność”, które poprowadził dr Mariusz Wołońciej z Katedry Psychologii Emocji i Motywacji KUL. Swoim doświadczeniem z posługi misyjnej, realizowanej, w ramach Wspólnoty Domy Serca, w Deva, w Rumunii, podzieliły się wolontariuszki Magdalena Wierciszewska i Anna Fortuna.

            Trwa Tydzień Misyjny, Papież Franciszek w swoim Orędziu na Niedzielę Misyjną podkreśla, że „Wspólnota kościelna ukazuje swoje piękno za każdym razem, gdy z wdzięcznością przypomina, że Pan pierwszy nas umiłował (por. 1 J 4, 19).” Każdy z nas jest powołany do bycia misjonarzem, szczególnie teraz w czasie pandemii„…istnieje pilna potrzeba misji współczucia zdolnej uczynić z niezbędnego dystansu miejsce spotkania…”. Włączmy się poprzez nasze świadectwo, modlitwę i ofiarę w misyjne Kościoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach także o wolontariuszach misyjnych z naszej diecezji.

S. Donata Topa OSB – koordynatorka Ełckiego Wolontariatu Misyjnego

Pozostałe artykuły