Modlitewna sztafeta o powołania w Parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku

Święty Jan Paweł II mówił: „Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniało się i utrwalało przekonanie, że troska o powołania jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła”.

W parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i małżeńskie trwa zawsze. W dniach  od 17do 20 października 2021r.wspólnota parafialna z większą troską i odpowiedzialnością włączyła się w  całoroczną diecezjalną sztafetę modlitewną o powołania. Cztery dni modlitewne to ofiara Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa różańcowe i spotkania formacyjne. 19 października 2021r. w kaplicy pw. św. Jana Pawła II odbyło się spotkanie młodych ( 80 kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania) z osobami, które Pan Bóg wybrał i powołał a one z miłością mu odpowiedziały.

Ksiądz Artur Hałucha opowiedział młodzieży o swojej młodzieńczej relacji z Bogiem, nauce, zainteresowaniach, marzeniach, przynależności do wspólnoty neokatechumenalnej i o swoim powołaniu. Podzielił się  również talentem muzycznym: zagrał  i zaśpiewał utwór o powołaniu: „…..Jezus rzekł: Ty pójdź za Mną, odtąd ludzi łowić będziesz”.

Siostra Donata Topa zainteresowała młodych wewnętrznym spokojem i szczęściem życia w stanie zakonnym. Podzieliła się z uczestnikami spotkania wspomnieniami z życia w rodzinie,  przeżytego młodzieńczego buntu i z przyjęcia wezwania Boga. Opowiedziała krótko o pracy na misjach w Ekwadorze i zaciekawiła misyjnym wolontariatem.

Kleryk Paweł mówił, że kiedy najmniej się spodziewamy, życie stawia przed ludźmi wyzwania i trzeba odwagi, by je przyjąć. Podzielił się świadectwem swojego życia i świadomego wybrania studiów w seminarium duchownym po 16 latach od matury.

Proboszcz ks. Tadeusz Białous podziękował gościom za piękne świadectwa powołań do życia kapłańskiego i zakonnego, które są historią dialogu między Bogiem a człowiekiem.

Wspólna modlitwa  w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z nadzieją , że wśród młodych parafian uczestniczących w spotkaniu ktoś rozezna głos Pana Jezusa „Pójdź za mną” zakończyła wyjątkowy etap diecezjalnej sztafety modlitewnej.

Maria Chaberek katechetka

Pozostałe artykuły