Jesienne spotkania rejonowe dla kapłanów w diecezji ełckiej

W dniach od 27 do 28 października 2021 r. w diecezji ełckiej odbywały się jesienne konferencje rejonowe. Kapłani spotykali się w trzech rejonach: w Suwałkach, Giżycku i Ełku, aby wspólnie omówić kierunki pracy w zbliżającym się nowym roku duszpasterskim i zastanowić się nad nowymi formami współpracy duchownych z osobami świeckimi.

Dziś jesienna konferencja rejonowa odbyła się w Ełku. Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu w ełckiej katedrze, którą poprowadził ks. Krzysztof Karski, dyr. ds. misji ełckiej kurii diecezjalnej.  W duchowych rozważaniach podkreślał znaczenie osobistego spotkania z Panem Jezusem Eucharystycznym, jak również wspomniał o rożnych formach zaangażowania misyjnego kapłanów. Adoracja zakończyła się modlitwą różańcową oraz kapłańskim rachunkiem sumienia.

Konferencję pt. „Zaangażowanie świeckich w parafii” do zgromadzonych księży wygłosił ks. Marcin Węcławski z Poznania, proboszcz parafii pw. Maryi Królowej. Prelegent na przykładzie parafii, na czele której stoi, przedstawił sposoby pracy katechistów z parafianami, na różnych odcinkach ich wzrostu w wierze oraz na poziomie różnych sakramentów: Chrzest, Komunia, Bierzmowanie. „Tak budujmy dzieło katechetyczne w parafii, aby wytrwało bez nas” – mówił ks. Węcławski. Wspominał o wielkich inicjatywach świeckich na terenie Polski, które spotkały się z uznaniem i zaangażowaniem wielkiej rzeszy ludzi, takich jak Orszak Trzech Króli, czy Różaniec Bez Granic oraz Fundacji Tota Tua. Wyraził podziw dla Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, które działa na terenie diecezji ełckiej. „Pan Jezus katechizował dorosłych, a błogosławił dzieci. W Kościele w Polsce jest odwrotnie, katechizuje się dzieci, a błogosławi dorosłych. To jest źle rozłożony akcent” – wskazywał prelegent. „Świeccy są bardziej skuteczni w tym wszystkim niż księża. Kto najlepiej katechizuje? Ten kto najbardziej kocha daną osobę”– dodał.

W części pokonferencyjnej głos zabrał bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Przedstawił zgromadzonym relację z ostatniej wizyty ad limina, w której uczestniczył wspólnie z bp. pomocniczym, Adrianem Galbasem. „Wizyta ad limina, spotkania w poszczególnych kongregacjach i dykasteriach w tym także spotkanie z papieżem były przypomnieniem, jak powinny być budowane nasze relacje z Bogiem, wzajemne relacje na poziomie Episkopatu, z kapłanami, osobami konsekrowanymi, w diecezji, w parafii, ale także nasze relacje ze świeckimi. Poza głęboką relacją z Bogiem ważna jest także nasza wzajemna bliskość, życzliwość i troska” – wskazywał Ordynariusz ełcki. Zwrócił uwagę na wielką życzliwość i troskę o Kościół papieża Franciszka. „Podczas wizyt w różnych dykasteriach odczuwaliśmy, że jako biskupi Kościołów lokalnych nie jesteśmy pozostawieni sami sobie” – wspominał bp Mazur. „Przypomniałem papieżowi, że Polska ma ponad 1800 misjonarzy i misjonarek, nie licząc osób posługujących na Wschodzie i innych krajach. Miło było usłyszeć słowa niezwykłego uznania dla pracy polskich misjonarek i misjonarzy, o wkładzie Kościoła w Polsce, w wielkie dzieło misyjne, wsparciu duchowym i materialnym” – dodał. Prosił również zgromadzonych księży o modlitwę za misjonarzy, szczególnie za tych pochodzących z diecezji ełckiej. Zachęcał księży do zaangażowania się w pracę Synodu i tworzenia grup synodalnych w parafiach.

W nowy rok duszpasterski, zgromadzonych kapłanów wprowadził ks. kan. dr Jacek Uchan, dyrektor WDO Kurii Biskupiej.

Spotkanie zakończyło się odczytaniem komunikatów dotyczących najbliższych wydarzeń w diecezji ełckiej.

W środę, 27 października jesienne spotkania rejonowe odbyły się już w Suwałkach i Giżycku.

ks.kz/ełk

Pozostałe artykuły