Uroczystość Wszystkich Świętych w Ełku

Uroczystość Wszystkich Świętych   
 Program modlitw na Cmentarzu Głównym będzie następujący:
 – Od g. 9.00 – modlitwy za zmarłych przy kaplicy cmentarnej
 – O g. 11.00 – Msza św. – na zewnątrz przy kaplicy cmentarnej
 – Po Mszy św. tradycyjna procesja po cmentarzu z modlitwami za zmarłych
 – Zakończenie i błogosławieństwo przy kaplicy cmentarnej. Mszy św. i procesji przewodniczyć będzie J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki

Na Cmentarzu Nr 2, czyli k/”Murbetu” będzie następujący:
 – Od g. 9.30 – modlitwy za zmarłych
 – O g. 10.00 – Msza św., a po niej procesja po cmentarzu z modlitwami za zmarłych

Na Cmentarzu w Bartoszach także o g. 10.00 modlitwy za zmarłych bez Mszy św. a po nich Procesja po cmentarzu.

ks. prał. Mieczysław Brzóska -moderator miasta Ełk

Pozostałe artykuły