Spotkanie członków Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Ełckiej

Dnia 30 października 2021 roku w Domu św. Rodziny w Orzyszu odbyło się spotkanie członków Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Ełckiej. Zadaniem wolontariuszy PZC jest bezpośrednie zaangażowanie w działalność charytatywną w parafii. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą z prośbą o praktykowanie miłosierdzia słowem i czynem.

Ks. dr Dariusz Kruczyński – dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił nowych pracowników ełckiego apostolatu miłosierdzia: p. Urszulę Sawicką – koordynatora ds. Parafialnych Zespołów Caritas, oraz Ks. dra Tomasza Bondzio – koordynatora ds. Szkolnych Kół Caritas. Ks. Dariusz wyraził słowa wdzięczności wszystkim za poświęcony czas i realizowanie wolontariackich inicjatyw na rzecz najbardziej potrzebujących.  Podkreślił: „Naszą misją jest przedłużanie posługi Jezusa Chrystusa. Posługa miłosierdzia to ratowanie jednego życia! Dla wielu jedno życia, to cały świat”. Dyrektor zapraszał do jeszcze większej pomocy chorym, ubogim, poszkodowanym i niepełnosprawnym, bez względu na okoliczności. „Jesteście potrzebni, aby nikt nie był pozostawiony sam sobie” – dodał.

Pani Urszula Sawicka zaprezentowała perspektywy rozwoju Parafialnych Zespołów Caritas oraz wyniki ewaluacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. Zaapelowała, aby członkowie PZC zwracali uwagę w swojej posłudze szczególnie na seniorów i osoby niepełnosprawne.

Ks. dr Tomasz Bondzio zaprosił do współpracy, tworzenia oraz reaktywowania Szkolnych Kół Caritas. „Wzajemne zaufanie, współodpowiedzialność i praca zespołowa mają wymiar praktyczny” – powiedział. Ks. Tomasz przypomniał o trwającym konkursie artystycznym: „Czas to miłość. Pieniądz jest znikomy a miłość trwała”, dedykowanym dzieciom i młodzieży skupionych w SKC. Zachęcał, aby wziąć udział w „Gali Wolontariatu”, która będzie już niebawem.

Ks. dr Ryszard Sawicki uwrażliwił słuchaczy na dobro, które drzemie w młodych ludziach. „Ich potencjał jest zauważalny podczas zbiórek i akcji wolontariackich” – mówił. Zachęcał, aby uczestnicy spotkania mogli podzielić się inicjatywami lokalnymi celem budowania postaw pro-charytatywnych.

Spotkanie zakończyło się modlitwą wspólnotową w intencji zmarłych.

ks. Tomasz Bondzio

Pozostałe artykuły