Uroczystość Wszystkich Świętych

„Święci wołają o naszą świętość” – tymi słowami zwrócił się bp Jerzy Mazur, biskup ełcki do zgromadzonych podczas Mszy św. w Uroczystość Wszystkich Świętych, na Cmentarzu Komunalnym w Ełku.

W poniedziałek, 1 listopada 2021 r. wokół kaplicy cmentarnej zgromadzili się wierni, aby uczestniczyć w Eucharystii ku czci Wszystkich Świętych, której przewodniczył bp Jerzy Mazur. W koncelebrze wzięli udział kapłani z ełckich parafii oraz prefekci Wyższego Seminarium Duchownego.

W homilii biskup pytał zgromadzonych jak żyć, aby zostać świętym? Dzieląc się swoją refleksją zachęcał, aby żyć tak, jak żyli znani nam święci i błogosławieni. „By zostać świętym, trzeba żyć Ewangelią, żyć zgodnie z wolą Bożą. Żyć tak, jak żyli święci i błogosławieni” – mówił biskup.

„Święci, błogosławieni, a także nasi najbliżsi, którzy poprzedzili nas i cieszą się już oglądaniem Boga twarzą w twarz, oni głoszą, że zbawił ich Pan. Do nieba możemy wejść dzięki krwi Baranka. To krew Chrystusa nas usprawiedliwia i otwiera przed nami Bramy Nieba. Jeśli wędrujemy w codziennym życiu z Chrystusem, to dojdziemy do Nieba. Chrystus nigdy nie zawodzi” – mówił hierarcha.

Biskup zachęcał: „Z nadzieją i perspektywą Nieba idźmy przez życie pragnąc prawdziwego szczęścia. Wsłuchujmy się w głos Chrystusa. On każdemu naszemu pragnieniu wychodzi naprzeciw. Jezus pokazuje nam drogę do Boga i do świętości, a jest to droga ośmiu błogosławieństw. Idźmy tą drogą w mocy Ducha Świętego, a będziemy szczęśliwi tu na ziemi i osiągniemy szczęście życia wiecznego.”

„Stojąc przy grobach rozmyślamy o sensie również naszego życia, o śmierci, umieraniu, o odchodzeniu. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl po co żyjesz… Dla chrześcijan myśl o umieraniu nie powinna być traumą. Jak przypominają nam święci: „dobrze umrzeć, znaczy odejść z tego świata z Jezusem”” – do chwili refleksji zapraszał bp Mazur.

Po Mszy św., tradycyjnie odbyła się procesja do czterech stacji na cmentarzu, której przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Rozpoczynając nabożeństwo biskup podkreślił wartość modlitwy za zmarłych. „Naszym bliskim zmarłym możemy pomóc poprzez ofiarowanie w ich intencji Mszy św., Komunii św., polecajmy ich w wypominkach, ofiarujmy za nich odpust zupełny, czerpiąc ze skarbnicy Kościoła. Niech nasze modlitwy za zmarłych będą zanoszone z wiarą i wielką ufnością w Miłosierdzie Boże” – mówił bp Mazur.

Na zakończenie moderator miasta Ełku, ks. prał. Mieczysław Brzóska wyraził wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Mszy św. na trzech ełckich cmentarzach. Kapłan skierował zaproszenie do udziału we Mszach św. w Dniu Zadusznym.

Odpust zupełny: nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada, od południa) oraz w Dniu Zadusznym (2 listopada), możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

W roku 2021, Penitencjaria Apostolska ogłosiła, że “odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad”.

Penitencjaria Apostolska wprowadziła też w roku 2021 dodatkową możliwość uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych dla osób starszych, chorych i tych wszystkich “którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych…”

Warunki uzyskania odpustu:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.

2. Być w stanie łaski uświęcającej.

3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.

5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

mr

Pozostałe artykuły