Spotkanie w ramach formacji stałej kapłanów

W poniedziałek 8 listopada w Ełckiej Kurii Diecezjalnej odbyło się spotkanie dla najmłodszych rocznikowo kapłanów w ramach formacji permanentnej. Konferencję pt. „Samotność kapłana” wygłosił ks. prof. Bogusław Szpakowski SAC, certyfikowany terapeuta w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Ks. Szpakowski prowadzi praktykę terapii indywidualnej i grupowej w Warszawie i Lublinie, wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie oraz współpracuje z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Prelegent podkreślił, że problem samotności dotyka wielu kapłanów, szczególnie tych posługujących w małych i wiejskich parafiach, gdzie wspólnota kapłańska jest niemożliwa. Również dzisiejsze społeczeństwo kreuje negatywny obraz osób duchownych, co może powodować jeszcze większe odizolowanie się księdza od społeczności świeckich, ograniczając kontakt z nimi do minimum bez budowania relacji.

Duchowny wspomniał, że obecnie samotność jest także problemem społecznym. Szczególnie ludzie młodzi zamknięci w swoich pokojach, przed ekranami smartfonów i komputerów, nie tworzą więzi społecznych, a relacje nie wydają się im potrzebne. Wszystkie te aspekty dają o sobie znać, gdy młody człowiek dorasta i musi wyjść z wirtualnego świta, co powoduje nawet zaburzenia psychiczne.

Ks. Szpakowski zwrócił uwagę, że niezwykle ważne jest poznanie samego siebie, „bo tylko wtedy będziesz umiał pracować nad tym, co wywołuje Twoje problemy, a samotność nie jest zagłuszaniem żadnego wymiaru twojej osobowości”. Zachęcał kapłanów, by dbali o więzi kapłańskie: „Nikt nie zrozumie Ciebie i Twoich problemów, tak jak drugi kapłan, który może szedł już taką drogą jak Ty”- tłumaczył. Podkreślił również potrzebę dbania o czas własnej ciszy, wyłączenie radia, tv czy mediów społecznościowych, gdyż „potrzeba ciszy jest kapłanom konieczna, by uświadamiać sobie obecność Tego, który nas stworzył i powołał”.

Prelegent wspomniał również o patologizacji samotności, polegającej na szukaniu przez człowieka na siłę kogoś, kto uwolni go od samotności. „Wiele związków małżeńskich jest zawieranych z obawy przed samotnością, co szybko się kończy rozwodami, a wiele kapłańskich historii, taka patologizacja samotności niszczy” – stwierdził ks. Szpakowski i dodał, że „jako kapłani zawsze musimy pamiętać o swoim wyborze, który dokonał się przed przyjęciem święceń, i jako kapłani mamy zaakceptować i oswoić się z samotnością, a bardziej od samotności powinniśmy obawiać się leku przed nią”.

Kapłan dzielił się również doświadczeniem swojej pracy terapeutycznej z kapłanami, którym towarzyszył, zwracając uwagę słuchaczy na konkretne sytuacje związane z problem samotności.

Podczas spotkania słowo do młodych kapłanów skierował także bp Adrian Galbas SAC, biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Podkreślił on jak ważna jest dziś w Kościele formacja stała kapłanów, która powinna odbywać się na wszystkich etapach życia kapłańskiego.

Spotkania zakończone były wspólną modlitwą i błogosławieństwem bp. Adriana Galbasa.

ks.as/rr

Pozostałe artykuły