Rajgród: uroczystości patronalne Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej

„Człowiek żyjący w pełnym posłuszeństwie Bogu nie da się zwieść żadną ideologiczną trucizną – mówił bp. Jerzy Mazur. Biskup ełcki przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Rajgrodzie, gdzie w przeddzień Uroczystości Chrystusa Króla, członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej wzięli udział w dorocznych uroczystościach patronalnych.

W homilii Pasterz diecezji ukazując postać św. Józefa wskazywał, że zapewniał on bezpieczeństwo i służył swojej rodzinie, sam jednak usuwając się w cień. Jako wzór pełnego ojcostwa, jest także patronem Kościoła na każdy czas, szczególnie na trudne czasy i „będzie miał szczególna rolę błogosławienia świata w sytuacjach najtrudniejszych, najbardziej niezrozumiałych i najbardziej katastroficznych”.

„Św. Józef staje się opiekunem Kościoła, chroni go i wyprowadza go z największych opresji. W obecnych czasach w których widzimy plagę rozwodów, tragizm rozpadających się małżeństw, zniszczenie rodziny, św. Józef jest posłany przez Boga, aby pokazując Jezusa, odnawiać każde małżeństwo i z ruiny podnosić na nowo każdą rodzinę. Św. Józef jest dany Kościołowi jako jego najpotężniejszy patron i obrońca. Jest też obrońcą rodziny, którą nazywa się Kościołem domowym. On dokonuje największych dzieł w ukryciu” – tłumaczył biskup ełcki.

Zachęcając do naśladowania św. Józefa, biskup Mazur podkreślił, że całkowite zawierzenie, posłuszeństwo i ufność Józefa w działanie Bożej Opatrzności pozwalała mu przezwyciężać wszystkie życiowe lęki.

„Św. Józef także staje się naszym orędownikiem, nauczycielem chroniącym nas przed wszystkim, co nie pochodzi od Boga. Człowiek żyjący w pełnym posłuszeństwie Bogu nie da się zwieść żadną ideologiczną trucizną, nie da sobie wmówić, że dobro jest złem, a zło jest dobrem, że prawda jest kłamstwem, a kłamstwo jest prawdą, że lekarstwo jest trucizną a trucizna jest lekarstwem” – wskazywał biskup ełcki.

Hierarcha zwracając się do zebranych na Eucharystii wskazał główny cel, jaki powinni postawić sobie członkowie Akcji Katolickiej oraz zwrócił uwagę na zadanie współczesnego Kościoła: „Otwarcie się na drugiego człowieka jest zadaniem obecnego Kościoła. Prawda płynąca z Ewangelii wymaga refleksji jako człowieka wierzącego. Bądźmy miłosierni wobec drugiego człowieka. Prośmy Ducha Świętego, aby umocnił nas swoimi darami, abyśmy w drugim człowieku widzieli bliźniego, abyśmy Boga zawsze zapraszali do swoich serc, otwartych na potrzeby drugiego człowieka”.

Biskup ełcki zachęcał zgromadzonych do poznawania nauczania, świadectwa wiary i zawierzenia bł. Prymasa Tysiąclecia, którego beatyfikację przeżywaliśmy we wrześniu.  Wspomniał również o beatyfikowanym w dniu dzisiejszym ks. Janie Franciszku Masze, pochodzącym z Chorzowa kapłanie – męczenniku, zamordowanym w czasie II Wojny światowej. Ks. Jan Macha był działaczem ruchu oporu, angażował młodzież w pomoc potrzebującym w Rudzie Śląskiej. Pomagał zarówno Polakom, jak i Niemcom. Został zgilotynowany w niemieckim więzieniu w 1942 r. Gdy zginął miał 28 lat.

Dalsza część uroczystość odbyła się w Domu Katolickim im. św. Jana Pawła II w Rajgrodzie. Po przywitaniu przez p. Annę Szumską, prezesa POAK w Rajgrodzie, konferencję formacyjną „Eucharystia daje życie – Posłani w pokoju Chrystusa” wygłosił ks. Paweł Tober, proboszcz parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Okartowie. W swoim wystąpieniu prelegent uwrażliwiał na to, że „jako posłani w pokoju Chrystusa, jesteśmy zaproszeni, aby być świadkami o Bogu w swoich środowiskach”, i zachęcał do bardziej świadomego udziału w Eucharystii oraz odkrywania zadań, które wynikają z owoców Komunii św.

Historię sanktuarium Matki Bożej Rajgrodzkiej Królowej Rodzin przybliżył kustosz sanktuarium, ks. prał. Hieronim Mojżuk. W dalszej części spotkania prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej p. Aneta Wolna złożyła życzenia na święto Chrystusa Króla dla członków AK oraz podziękowania za obecność i dotychczasową współpracę.

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej 23 listopada 1997 roku, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, powołał bp Wojciech Ziemba. Była to jedna z pierwszych struktur jaka towarzyszyła powstaniu nowej diecezji. W roku poprzedzającym dekret Księdza Biskupa, staraniem Ks. dr Mariana Szczęsnego, w 8 parafiach powstały grupy inicjatywne, które prowadziły działalność informacyjną i formacyjną, by później przekształcić się w parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Pierwszym prezesem DIAK został mianowany dr. Stanisław Kochański. Aktualnym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej jest ks. dr Maciej Gilewski, a prezesem DIAK jest p. Aneta Wolna.

Obecnie w struktury Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej wchodzi 61 Parafialnych Oddziałów, do których należy 700 członków. Obecnie Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej znajduje się w pierwszej dziesiątce w kraju pod względem liczebności członków.

rr

Pozostałe artykuły