Pomoc służbom mundurowym i zbiórka do puszek w związku z kryzysem migracyjnym

Od dłuższego czasu mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zaapelował o modlitwę i ogólnopolską zbiórkę funduszy w niedzielę 21 listopada br. we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie naszego kraju.

Odpowiadając na ten apel Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki oraz Caritas Diecezji Ełckiej, proszą o duchowe i finansowe wsparcie interwencyjnych działań pomocowych. W niedzielę 21 listopada 2021 roku we wszystkich parafiach Diecezji Ełckiej należy przeprowadzić zbiórkę do puszek na w/w cel.

Obserwujemy rozwój sytuacji i pomagamy w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby w ścisłej współpracy z służbami mundurowymi i przygranicznymi parafiami w Lipsku, Rygałówce i Mikaszówce, znajdującymi się na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

Dnia 19 listopada przygotowaliśmy i przekazaliśmy dla żołnierzy i straży granicznej transport humanitarny z potrzebnymi rzeczami, m.in. kocami, produktami spożywczymi, artykułami higienicznymi, napojami izotonicznymi. Trafiły one do przygranicznych parafii i posterunków Straży Granicznej w Lipsku i Płaskiej. To akt solidarności ze służbami mundurowymi i podziękowanie im za ofiarną służbę i ochronę naszej granicy!

Wyrażamy wdzięczność tym, którzy nas wspierają w tym działaniu i zachęcamy do dalszej pomocy w rejonie przygranicznym. Środki finansowe zebrane podczas zbiórki do puszek w parafiach w niedzielę 21 listopada br. należy przekazać niezwłocznie na rachunek bankowy Caritas Diecezji Ełckiej nr 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369 (PKO BP S.A. O/Ełk) z dopiskiem „Pomoc w kryzysie migracyjnym”.

Pozostałe artykuły