Jubileusz 20-lecia Zespołu „Budzewiaki” z Budzewa

Wyjątkową okazję do świętowania miał Zespół „Budzewiaki” z Budzewa. Nieczęsta uroczystość, 20-lecia istnienia zespołu „Budzewiaki”, którą odbyła się w sobotę, 20 listopada, to wielki dzień dla obecnych i byłych członków zespołu, dla gminy Budry, tamtejszego Ośrodka Kultury, parafii w Budrach i każdego, kto w jakikolwiek sposób związany jest z zespołem. To również okazja do wspomnień, prezentacji dorobku artystycznego Zespołu, gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład w upowszechnianie tradycji ludowej i regionalnej.

Jubileusz rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Budrach pod przewodnictwem bp Jerzego Mazura, ordynariusza diecezji ełckiej, w trakcie której biskup ełcki poświęcił tablicę pamiątkową, upamiętniającą beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz  20. lecie Zespołu Budzewiaki.

W homilii bp Mazur wyrażając swój ogromny podziw dla dotychczasowych dokonań Zespołu podziękował za lata owocnej pracy artystycznej i kultywowanie autentycznej twórczości. Podkreślił, że  przez te wszystkie lata swojej działalności Zespół Budzewiaki stał się Areopagiem Nowej Ewangelizacji.

„ Mały Mariusz, który w 2001 roku, jako jedenastoletni chłopak chciał zrobić coś dla mieszkańców swojej wioski. A zaczęło się od jasełek, zaczęło się od kolędy. Od domu do domu nieśliście Dobrą Nowinę, że Chrystus się narodził, że Bóg stał się człowiekiem. Później przyszedł czas na Misterium, czyli Główne Prawdy Wiary: Jezus cierpiał, umarł i zmartwychwstał. I przez to wszystko ewangelizowaliście – staliście się nowym Areopagiem Nowej Ewangelizacji. I wiele innych różnych rzeczy robiliście, dzięki którym prze 20 lat istnienia zespołu, Budzewo stało się centrum kultury” – mówił biskup ełcki.

Wyrażając wdzięczność Zespołowi bp Mazur cytując słowa bł. Prymasa Tysiąclecia, życzył, aby się nie zniechęcali, boTylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko”.

Uroczystość stała się okazją do przypomnienia bogatej historii zespołu, jego twórczości i misji. Po Mszy św. w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach odbył się Jubileuszowy koncert Zespołu Budzewiaki, Koncert galowy Andrzeja Kuby Kubackiego – tenora z Torunia a także przedstawiono prezentację multimedialną ukazującą  20- letnią działalność zespołu. Zespół za swoją dotychczasową działalność na rzecz ewangelizacji i za wszystkie inicjatywy został odznaczony medalem Biskupa Ełckiego.

„Sercem wracam do mojej małej, rodzinnej miejscowości Budzewa. Do Teatru amatorskiego, który zaczął się dwadzieścia lat temu i odegrał bardzo ważną rolę w moim życiu i kapłaństwie. To właśnie w Słowie wypowiadanym w naszych amatorskich sztukach poznałem Tego, który Jest Słowem Życia i pokochałem teatr” – powiedział w rozmowie z KAI ks. Mariusz Pawlina.

W 2001 roku młody Mariusz Pawlina zafascynowany reżyserowaniem i teatrem utworzył grupę teatralną, która zachęcona do dalszej działalności przez ówczesnego księdza proboszcza Parafii Trójcy Przenajświętszej w Budrach Józefa Adamczyka oraz wójta gminy Budry Józefa Markiewicza postanowiła przygotować Misterium Męki Pańskiej. Młodzież spotykała się na próbach w wiejskiej świetlicy i w marcu 2002 roku wystawili swoją pierwszą Pasję. Od tego momentu stało się tradycją, że w Niedzielę Palmową, Niedzielę Męki Pańskiej rozpoczynającej Wielki Tydzień, do Budzewa zaczęli przybywać mieszkańcy okolic, aby oglądać budzewską Pasję, która na stałe wpisała się w tradycję miejscowej społeczności.

Rok 2009 był dla Budzewiaków rokiem przełomowym. Abiturient Mariusz Pawlina oznajmił zespołowi, że musi opuścić grupę, ponieważ pragnie wstąpić do seminarium duchownego. Kierownictwo nad zespołem zgodziła się objąć Stefania Wójcik. Pani Stefania kontynuowała przejęte inicjatywy kulturalne, ale też miała dużo nowych pomysłów. Zespół przekształcił się w zespół śpiewaczy o tej samej nazwie, który jest wizytówką ośrodka kultury i gminy. W kolejnych latach w zespole zaczęły się pojawiać nowe osoby.  Dało to też możliwość tworzenia wspólnych, coraz to ciekawszych realizacji.

Dużą wagę dla budzewskiej grupy stanowi pielęgnowanie tradycji związanych z kulturą ludową (sztuką wyplatania wieńców dożynkowych, propagowanie tradycyjnych pieśni, obrzędów, dziedzictwa kulinarnego). Priorytetem jest przekazywanie tradycji i zwyczajów młodszemu pokoleniu, a tym samym ocalenie ich od zapomnienia.

W ciągu każdego roku Budzewiaki wyjeżdżają z koncertami nie tylko na przeglądy i konkursy, ale również występują  podczas różnych imprez kulturalnych organizowanych przez ośrodki kultury i stowarzyszenia. Również sam zespół organizuje wiele wydarzeń kulturalnych, w których biorą udział dorośli mieszkańcy Budzewa, dzieci oraz zaprzyjaźnione zespoły śpiewacze i soliści z różnych miejscowości. 

Za działalność kulturalno-społeczną na rzecz środowiska lokalnego ks. Mariuszowi Pawlinie został przyznany tytuł „Przyjaciel Kultury”.

Jubileusz dofinansowany był ze środków Województwo Warmińsko- Mazurskie.

rr

fot. Anna Trochimiuk

Pozostałe artykuły