Modlitwa w intencji służb mundurowych służących na granicy polsko-białoruskiej oraz za migrantów i uchodźców

„Modlimy się w intencji pokoju w naszej Ojczyźnie, o pokojowe rozwiązanie konfliktu na granicy, za służby mundurowe, za Wojsko Polskie, Straż Graniczną, Policję, Strażaków, za ludność przygraniczną po jednej i drugiej stronie granicy oraz za migrantów i uchodźców, którzy stali się ofiarami bezwzględnych działań politycznych oraz chciwości mafii przemytniczych. Modlimy się o pokój,
w naszej Ojczyźnie, Europie i na świecie. Modlimy się o pokój w naszych sercach, naszych rodzinach” – mówił bp Jerzy Mazur. Biskup Ełcki przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej w sanktuarium Matki Bożej Bazylianki w Lipsku, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych służb mundurowych, parafianie oraz zaproszeni goście. Gospodarzem i Kustoszem Sanktuarium jest ks. kan. Waldemar Sawicki.

Modlitwa w wyżej wymienionych intencjach pokryła się z peregrynacją w parafii lipskiej Cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej „Wybawicielki od Zarazy i Wszelkiego Utrapienia”. Obraz będzie przebywał w parafii przez najbliższy tydzień. „Naród Polski jest narodem Maryjnym i w obliczu trudnych wydarzeń w naszej Ojczyźnie, zawsze uciekał się do Swojej Królowej, Maryi. W obliczu tak trudnego czasu jaki mamy dzisiaj, abyśmy nie tracili wiary i nadziei, z ufnością uciekamy się do Naszej Orędowniczki. Ona może wszystko wyprosić i znajdzie najlepsze rozwiązanie. Nie pozwoli zginąć Narodowi, który Ją kocha” – pisał w liście zapraszającym proboszczów do peregrynacji prof. Tadeusz Kulik. Podczas peregrynacji  zebrani wierni mogli wysłuchać świadectwa pani Ewy Storożyńskiej – pisarki, współautorki nagrodzonej przez historyków polskich monografii “Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą” nagrodą KLIO im. prof. Jerzego Skowronka. Pani Ewa Storożyńska opowiadała m. in. o Cudzie nad Wisłą, oraz o wygaśnięciu pandemii cholery w Warszawie, Wilnie i Krakowie.

W homilii Pasterz diecezji powołując się na stanowisko Przewodniczącego KEP abpa Stanisława Gądeckiego stanowczo potępiające wykorzystywanie dramatów ludzkich do prowadzenia działań przeciwko suwerenności Polski, sam również, jako członek KEP, zaapelował o dobrze rozumiany patriotyzm, konieczność obrony naszych granic, pomoc w bliźniemu w potrzebie, dialog i pojednanie w życiu społecznym i politycznym, w mediach i w debacie publicznej, o odstąpienie od języka nienawiści i przejawów nietolerancji.

Konfrontując obecną sytuację na granicy polsko-białoruskiej ze Słowem Bożym, pasterz ełcki stanowczo stwierdził, że świat dzisiejszy potrzebuje Jezusa, Jego orędzia miłości płynącej z krzyża, Jego miłosierdzia, Jego obecności eucharystycznej, Jego pokoju. << To Jego orędzie miłości miłosiernej i pokoju, które przyniósł na świat, przemienia serce człowieka, które nie będzie kierować się starą zasadą: „Oko za oko i ząb za ząb” (Wj 21, 14), lecz Ewangelią, która wzywa nas wszystkich do miłości Boga i bliźniego>> – mówił ordynariusz ełcki. „To Jezus uczy nas, abyśmy trwali w miłości i miłowali wedle Jego Serca (…)” – dodał.

Kaznodzieja ukazał zgromadzonym, że miłość chrześcijańska nie jest miłością łatwą i prostą, a wręcz przeciwnie, jest miłością wymagającą, miłością, która kocha nieprzyjaciół. „O własnych siłach nie zdołamy przeżywać miłości Chrystusa i naśladować Go w miłości. Potrzebujemy Jego łaski, która przewyższa nasze siły. Potrzebujemy mocy darów Ducha Świętego, by miłować jak On nas umiłował, by nieść Jego Pokój w dzisiejszy świat” – mówił pasterz ełcki.

Podkreślił również rolę Matki Bożej oraz rolę modlitwy różańcowej w „walce” o pokój, ten zewnętrzny – międzypaństwowy i ten wewnętrzny – pokój serca. „Matka Boża zachęca nas wszystkich do  codziennego odmawiania Różańca w intencji pokoju na świecie (…)Maryja kieruje także prośbę o nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, które znajduje swój wyraz w poświęceniu się Jej Niepokalanemu Sercu i nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca. Maryja prosiła o zawierzenie świata Jej Niepokalanemu Sercu” – zauważył duchowny.

Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku, która bezpośrednio graniczy z Białorusią i na terenie której stacjonują żołnierze Wojska Polskiego, Straż Graniczna i Policja, jest również organizatorem bożonarodzeniowej akcji „Solidarni z mundurem polskim. Paczka Bożonarodzeniowa dla żołnierza i bliźniego”.

„Życie mieszkańców terenów przygranicznych od kilku miesięcy nie jest proste, ale bez Pań i Panów w mundurach nasze problemy byłyby nieporównywalnie większe. Obrońcom naszych granic, oczywiście, nie brakuje podstawowych środków do życia, ale opuścili swoje domy i swoich bliskich, aby zapewnić nam bezpieczeństwo” – mówi ks. kan. Waldemar Sawicki, proboszcz w Lipsku. „Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy obdarować wszystkich, którzy bezpośrednio stykają się z trudną sytuacją na granicy; żołnierzy, strażników, policjantów, mieszkańców pomagających zarówno służbom mundurowym, jak i tym, którzy znaleźli się na obcej ziemi zwiedzeni fałszywymi obietnicami dobrobytu. Oni wszyscy są wśród nas i są naszymi braćmi. Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi wielkiego serca i dobrej woli do włączenia się w tę akcję” – dodaje proboszcz.

Dary w postaci słodyczy, kawy, napojów izotonicznych, itp., można przywieźć lub przysłać bezpośrednio do lipskiej parafii na adres: Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku; ul. Kościelna 28; 16-315 Lipsk. Istnieje również możliwość wpłaty ofiar na jedno z kont.

Bank Spółdzielczy: 36 9359 0002 0100 1007 2015 0001 (PLN)

Bank Pekao S.A.: 14 1240 5888 1111 0010 8471 9165 (PLN)

Bank Pekao S.A.: 02 1240 5888 1787 0010 9329 6271 (USD)

Bank Pekao S.A.: 26 1240 5888 1978 0010 9329 6183 (EUR)

Przelewy międzynarodowe: SWIFT/BIC: PKOPPLPW

IBAN: PL

Również Caritas diecezji ełckiej włączyła się w dzieło pomocy służbom mundurowym i bliźnim. „Przygotowaliśmy i przekazaliśmy żołnierzom, Straży Granicznej i poszkodowanym transport humanitarny z potrzebnymi rzeczami, m.in. kocami, produktami spożywczymi, artykułami higienicznymi, napojami izotonicznymi. Trafiły one do przygranicznych parafii i posterunków Straży Granicznej w Lipsku i Płaskiej” – informuje ks. Kruczyński. Jak podkreślił dyrektor diecezjalnej Caritas, „jest to akt solidarności ze służbami mundurowymi i podziękowanie im za ofiarną służbę i ochronę naszej granicy! Wyrażamy wdzięczność tym, którzy nas wspierają w tym działaniu i zachęcamy do dalszej pomocy w rejonie przygranicznym. (…) Cały czas obserwujemy rozwój sytuacji i w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby pomagamy w ścisłej współpracy ze służbami mundurowymi i przygranicznymi parafiami w Lipsku, Rygałówce i Mikaszówce, znajdującymi się na obszarze objętym stanem wyjątkowym”.

ks. KZ

Pozostałe artykuły