Spotkanie z Ełckim Wolontariatem Misyjnym

W sobotę 20 listopada 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie z Ełckim Wolontariatem Misyjnym. Osoby, którym nie obca jest tematyka misji gościli w Centrum Pastoralno-Administracyjnym w Ełku.

Tym razem wolontariusze mogli uczestniczyć w warsztatach formacyjnych o nazwie „Dialog z Bogiem”, które przeprowadził Ks. dr Tomasz Bondzio – Notariusz Ełckiej Kurii i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży. Dyrektor Wydziału Misyjnego – Ks. Krzysztof Karski przywitał wszystkich zgromadzonych i wprowadził w zagadnienia kolejnych edycji Ełckiego Wolontariatu Misyjnego. Podczas kilkugodzinnego warsztatu biorącym udział zostały przekazane praktyczne wskazówki: Czym jest dialog? Jakie postawy możemy prezentować w momencie, gdy rozpoczynamy słuchanie i mówienie? W jaki sposób dialogować z Bogiem i bliźnimi? „Dialog to nie wiedza i treść, ale wydarzenie, porozumienie, spotkanie osobowe i alians dwóch serc. Sposobem przekazu jest tu miłość, a metodą – żywy człowiek” – zaznaczył ks. Tomasz. Wolontariusze mieli sposobność przekuć słowa w czyny i „spróbować dialogu” między sobą oraz spędzając czas z Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie. W homilii skierowanej do „młodych misjonarzy” duszpasterz młodzieży wspomniał: „Pan Jezus nie brzydzi się rozmawiać z człowiekiem, nawet z takim, który bawi się podczas rozmowy z Nim. Bóg zawsze traktuje człowieka poważnie”.

Po części formacyjno-modlitewnej zaangażowani na rzecz misji mogli posilić się smacznym obiadem w Wyższym Seminarium Duchownym. Drugi blok tematyczny rozpoczął p. dr Mariusz Wołońciej, przedstawiając jedną z najstarszych form dialogu z Bogiem, którym jest Lectio divina.  Następnie Aleksandra Dźwilewska zapoznała uczestników spotkania z sylwetką bł. Sandry Sabattini. (Nie)zwykła, ujmująca postać świętej dziewczyny może być wzorcem wyjątkowej wierności ewangelicznej dla młodzieży i każdego misjonarza – powiedziała. Spotkanie zakończyło się modlitwą i uwielbieniem Trójcy Świętej. Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za obecność i świadectwo wiary w codziennym życiu.

Pozostałe artykuły