Dyspensa na dzień św. Sylwestra

N. 999/2021

DEKRET

Chcąc podkreślić szczególny charakter okresu Narodzenia Pańskiego, a w szczególności ostatniego dnia roku kalendarzowego, w trosce o dobro duchowe wiernych na podstawie kan. 87 i kan. 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym w piątek, 31 grudnia 2021 roku na terenie Diecezji Ełckiej udzielam DYSPENSY od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego, zalecam by Wierni przyjmując dar dyspensy odmówili Modlitwę Pańską w intencji dzieci nienarodzonych.

Ełk, 20 grudnia 2021 roku

Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Ks. Marcin Maczan
Kanclerz Kurii

Pozostałe artykuły