Bp Jerzy Mazur: Jakże wielu dzisiaj zapomina, że Bóg jest dawcą życia

Tymi słowami bp Jerzy Mazur, biskup ełcki zwrócił się do uczestników Marszu w Obronie Życia i Rodziny. W święto Świętych Młodzianków, 28 grudnia 2021 r. ulicami Ełku przeszedł Marsz Milczenia w Obronie Życia i Rodziny. To wymowne milczenie uczestnicy poprzedzili nabożeństwem przebłagalnym w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku. Jak wyjaśniał ks. Michał Puczyłowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin: „W Święto Świętych Młodzianków Męczenników, wspominamy te dzieci, które lęk i mordercza furia Heroda skazały na śmierć w Betlejem oraz modlimy się w intencji przebłagalnej za wszystkie grzechy popełnione przeciwko życiu (aborcja, in vitro, eutanazja…) – mówił kapłan.

„Wychodząc dzisiaj na ulice Ełku w XXV Ełckim Marszu Milczenia w Obronie Życia i Rodziny, chcemy przypomnieć, że każde życie jest święte i nie ma większego cudu jak ludzkie życie. Podczas Mszy św. będziemy też dziękować Bogu za wszystko, co uległo zmianie na lepsze, za dzieci uratowane przez Duchową Adopcję, ocalone w Oknie Życia, za mieszkańców Domu Samotnej Matki, za wszystkich obrońców życia, małżeństwa i rodziny” – wyjaśniał kapłan.

Marsz zakończył się uroczystą Mszą św. w katedrze ełckiej, której przewodniczył bp Jerzy Mazur. W homilii biskup zwrócił uwagę na pokorną postawę pasterzy i królów, którzy przybyli oddać pokłon Dzieciątku Jezus. „Herodowi zabrakło pokory. Jego serce było opanowane strachem i lękiem przed utratą władzy. To go doprowadziło do wielkiej nienawiści i do haniebnych czynów, bo postanawia zabić dzieci” – mówił biskup.

„Dzisiaj, za wstawiennictwem Młodzianków Męczenników, zanosimy nasze modlitwy przebłagalne, wstawiennicze, aby wypraszać łaskę nawrócenia dla tych, których serca są opanowane przez pychę, strach i lęk przed utratą czegoś, może władzy, sławy i dlatego targają się, aby zabić nienarodzone dziecko. Potrzebna jest nasza modlitwa, ale też potrzebne jest nasze świadectwo, nasze rozmowy. Często kobiety w stanie błogosławionym potrzebują dobrego słowa, słowa nadziei. Tego słowa nadziei potrzebują od swoich mężów. Jakże bardzo potrzebna jest ta twórcza odwaga mężczyzn, aby dawać nadzieję kobietom” – podkreślał bp Mazur. 

Bp Mazur zwrócił uwagę, że dzisiaj jest wielu współczesnych Herodów, którzy szerzą cywilizację śmierci. „Pamiętajmy, że światem rządzi Bóg. On jest dawcą życia. Dzieci są darem Boga. Jakże wielu dzisiaj o tym zapomina. Kiedy pycha Heroda opanuje serce ludzi, wtedy są gotowi na zabijanie, a nie na wychowywanie. Stawajmy się budowniczymi cywilizacji życia, cywilizacji miłości” – wyraził swoje zatroskanie biskup.

Na zakończenie słowo skierował ks. kan. dr Marek Bednarski, proboszcz parafii katedralnej. „Przybyliśmy, żeby spotkać się na modlitwie, sięgając dramatycznych wydarzeń sprzed tysięcy lat, ale ten dramat niestety się powtarza w każdym pokoleniu. „Rachel ciągle opłakuje swoje dzieci, bo już ich nie ma…”, na skutek nieszczęść, ale też i na skutek nieszczęśliwych decyzji” – mówił kapłan. 

W środę, 29 grudnia 2021 r., o godz. 16.00 odbędzie się „Różaniec Publiczny” na skrzyżowaniu ulic przy kościele NSJ w Ełku. Do udziału zaproszeni są wszyscy, którzy pragną włączyć się w modlitwę w intencji dzieci poczętych, a nienarodzonych, którym zagraża śmierć przez aborcję. Różaniec Publiczny w Ełku odbywa się raz w miesiącu.

Organizatorzy wyrażają wdzięczność służbom porządkowym za zabezpieczenie przemarszu oraz wszystkim uczestnikom za obecność i dar modlitwy.

mr

Pozostałe artykuły