Rejonowe spotkania opłatkowe

Okres Bożego Narodzenia to w diecezji ełckiej czas rejonowych spotkań opłatkowych kapłanów z pasterzem diecezji, bp Jerzym Mazurem,  które trwały do 18 stycznia 2022 r. Ze względu na stan epidemiologiczny i obostrzenia spotkania te odbywały się w ścisłym rygorze sanitarnym.

Rejonowe spotkania opłatkowe odbyły się w Suwałkach, Piszu, Ełku, Olecku, Augustowie i Giżycku. We wszystkich miejscach, spotkania rozpoczynały się od powitania i złożenia życzeń noworocznych przez księży dziekanów. Następnie, po odczytaniu Ewangelii, słowo pasterskie do prezbiterów kierował Pasterz diecezji.

Bp Mazur dziękując kapłanom za ich dotychczasowa posługę i kapłańskie świadectwo wiary w tym trudnym czasie, podkreślił, że dla Kościoła nie ma złych czasów, a „Jezus przychodzi do nas i przynosi nam pokój, byśmy odkryli, że Bóg ma w nas upodobanie”. „Są czasy bardziej czy mniej trudne, ale w tych różnych czasach, a także w tym czasie, w którym my żyjemy mamy nieść Chrystusa, mamy  nieść  Jego Ewangelię. Mamy nieść nadzieje, aby człowiek zanurzał się w tym Źródle nadziei, którym jest Chrystus. Dziękuję Wam za pomoc niesioną potrzebującym, chorym w posłudze sakramentalnej, za kreatywność w szukaniu sposobów by pomóc ludziom na drodze zbawienia. Dzięki waszej posłudze wierni umacniają swoja wiarę. Bądźcie nadal dla waszych parafian takim wsparciem” – mówił biskup.

Bp Mazur zwrócił uwagę, że wielu współczesnych ludzi jest zagubionych i ulega zeświecczeniu. Rodzi to nowe wyzwania przed duszpasterzami. Wskazując na osobę św. Józefa i nawiązując do zakończonego Roku św. Józefa, ordynariusz przypomniał, że „kapłan nie może się lękać, ale winien być człowiekiem zawierzenia, pokładając zawsze ufność w Opatrzności”. Zachęcał również do większej i głębszej pomocy w formacji mężczyzn w powołanych przez siebie na terenie diecezji ełckiej Bractwach św. Józefa.

„Miejcie jak św. Józef „twórczą odwagę”, która pokonuje strach, a w chwilach trudnych wydobywa z człowieka niespodziewane możliwości” – zachęcał biskup.

Podsumowując miniony 2021 rok, bp Mazur stwierdził, że był to trudny rok. Napięta sytuacja na granicy z Białorusią a także Covid 19 zaostrzyły istniejące już podziały, a pandemia i związane z nią ograniczenia w dostępie do sakramentów, osłabiły religijność Polaków.

„Teraz przed Kościołem stoi wielkie pytanie: Czy i na ile uda się odbudować poziom praktyk religijnych z okresu sprzed pandemii? Nikt nie jest w stanie dzisiaj na to odpowiedzieć. Dziś wchodzimy w okres zmierzchu takiej masowej religijności, dobiega końca w Polska okres pewnej stabilnej religijności. Wchodzimy w nową, mocno niejasną epokę, wymagającą wnikliwego procesu refleksji i rozeznania” – wskazywał bp Mazur.

Ordynariusz diecezji ełckiej zwrócił uwagę na spadek wiary w najmłodszym pokoleniu, spustoszenie religijne miast i spadek publicznego zaufania do Kościoła jako instytucji, a także o załamaniu się międzypokoleniowego przekazu wiary, który był w Polsce od wieków czymś naturalnym. Takim miejscem przekazania wiary, jak podkreślił bp Mazur, „była zawsze rodzina, ale w dużej mierze większa część już nie pełni tej roli, a katechizacja szkolna nie zastępuje w pełni rodziny. Wpływa to także na poziom powołań kapłańskich czy zakonnych”.

Ukazując wyzwania stojące dziś przed Kościołem, biskup ełcki wskazał, że jednym z nich jest szukanie drogi dotarcia z Ewangelią szczególnie do młodego pokolenia, które jest dzisiaj krytyczne wobec instytucji ale nie wobec wiary. Przytaczając słowa z debaty „Wiara i niewiara polskiej młodzieży”, która odbyła się 11 stycznia 2022r w  Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie, pasterz diecezji zachęcał do refleksji nad kondycją duchową młodego pokolenia. Podkreślił, że młodym ludziom potrzeba przykładu ludzi autentycznie żyjących wiarą, wierzących w to, co robią, którzy będą dla nich wzorem i przykładem.

Biskup przypomniał, iż w roku bieżącym diecezja ełcka obchodzi 30-lecie istnienia. 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w katedrze ełckiej będzie sprawowana Jubileuszowa Msza św. Znaczącym wydarzeniem jubileuszowym będzie I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej. Stacja dorosłych odbędzie się 28 maja 2022 r. w Sanktuarium MB Różańcowej Krasnoborskiej w Krasnymborze. Stacja dziecięca odbędzie się 4 czerwca 2022 r. w Sanktuarium MB Studzieniczańskiej. Stacja młodzieżowa odbędzie się 11 czerwca 2022 r. w Ełku podczas Diecezjalnego Dnia Młodzieży.

Na zakończenie ordynariusz diecezji ełckiej życzył zgromadzonym kapłanom, aby spotykali się z tym Słowem, „które stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas”.

„Odnawiajcie! Odnawiajcie relacje z Jezusem. Bo kiedy relacja z Jezusem Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata zostanie przez jakiś zaniedbana, to wtedy pojawiają się różne trudności i kryzysy. Dlatego niech ten czas i ten nowy rok – niełatwy, ale pełen nadziei, będzie dla nas czasem odnowienia relacji z Jezusem. Dary, które Jezus przyniósł na świat: dar pokoju, miłości i nadziei, a szczególnie dar zbawienia, niech się stają waszym udziałem, abyście stawali się świadkami Dobrej Nowiny o Zbawieniu” – wskazywał hierarcha.  

Po wspólnym przełamaniu opłatkiem ogłoszenia Kurii Diecezjalnej zakończyły spotkanie.

Rejonowe spotkania opłatkowe odbyły się w Suwałkach, Piszu, Ełku, Olecku, Augustowie i Giżycku według jednego schematu. W godzinach popołudniowych w w/w miejscowościach, swoje spotkania opłatkowe mieli również Osoby Życia Konsekrowanego, Katecheci, mieszkający i posługujący na terenie naszej diecezji. Ze względu na pandemię spotkania odbywały się w kościołach.

rr

Pozostałe artykuły