Spotkania Opłatkowe Środowiska Katechetycznego

Od 11 do 18 stycznia 2022 r. w diecezji ełckiej trwały Spotkania Opłatkowe. Tradycyjnie odbywały się one w sześciu rejonowych: w Suwałkach, Augustowie, Ełku, Giżycku, Olecku oraz w Piszu. Ks. bp Jerzy Mazur, biskup ełcki spotkał się z katechetami oraz nauczycielami w atmosferze Bożego Narodzenia. Ze względu na stan epidemiologiczny i obostrzenia, spotkania  odbywały się w kościołach parafialnych.

Konferencję: „Archetyp sederu paschalnego i jego funkcja kerygmatyczna w obrzędach eucharystycznych”, do nauczycieli religii wygłosił ks. kan. dr Marek Bednarski. W swoim słowie zwrócił uwagę na znaczenie Paschy Izraelskiej w  odniesieniu do Ostatniej Wieczerzy, którą spożywał Jezus wraz z apostołami. Jak podkreślał kapłan, aby właściwie zrozumieć tajemnicę Ostatniej Wieczerzy i jej odniesienia do Eucharystii, niezbędne jest poznanie elementów tradycji żydowskiej. „Eucharystia jest uwielbieniem wielkich dzieł Bożych, tak też Pascha żydowska, w której wielokrotnie powtarzane są słowa: „Dlaczego ta noc różni się od innych nocy?, po których zawsze dawano odpowiedź: „Bo byliśmy niewolnikami w Egipcie a teraz jesteśmy ludźmi wolnymi”, była wielbieniem Boga za dar wolności” – mówił ks. Bednarski.  

Prelegent podkreślał również, że aby pojąć Ostatnią Wieczerzę oraz jej znaczenie musimy pamiętać o kontekście śmierci i zmartwychwstania Jezusa. „Są to nierozerwalne elementy jednej i tej samej rzeczywistości zbawczej, będącej również centrum eucharystii” – mówił kapłan.

Ks. bp Jerzy Mazur, zwracając się do katechetów wyraził wdzięczność za ich zaangażowanie i pracę w głoszeniu ewangelii, za służbę i współpracę w parafiach. Zachęcał, aby ucząc dzieci i młodzież, a także dając świadectwo swoim życiem katecheci nie zapominali również o ewangelizacji kultury. „Widzimy, że od lat podejmowane są działania, aby „wyrzucić z Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie”. Dlatego często słyszymy: życzę ci magicznych świąt, zdrówka… Sekularyzacja wchodzi do naszych szkół i domów. Bądźcie wierni tradycji chrześcijańskiej” – mówił biskup.

Bp Mazur zaprosił uczestników do podjęcia zadań i zaangażowania się w działania planowane w nowym roku kalendarzowym. Jednym z wiodących tematów jest 30-lecie istnienia diecezji ełckiej, a także I Kongres Różańcowy, który będzie przebiegał w trzech stacjach: dziecięcej, młodzieżowej i stacji dorosłych.

W każdym z rejonów, ze względu na czas pandemiczny, przedstawiciel katechetów w imieniu wszystkich skierował życzenia Księdzu Biskupowi: „Trwając w uwielbieniu Boga, który posłał swojego Syna na ziemię, życzymy: aby dana od Boga, władza pasterska, była nieustannym strumieniem łaski zbawienia, działającej w posłudze Księdza Biskupa; aby Odwieczny Ojciec, wlewał Miłość, darzył Mocą i Mądrością Słowa; aby wśród doradców tego świata, głos Ducha Świętego był najsilniejszy i niczym gwiazda betlejemska, doprowadzał do wypełnienia zamysłów samego Boga; aby Jezus – Książę Pokoju, szczególnie w tym co trudne i bolesne, ochraniał serce Księdza Biskupa przed zniechęceniem w podejmowanych działaniach i to co po ludzku nie możliwe, czynił rzeczywistym. Szczęść Boże

wk

Pozostałe artykuły