Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, w tym roku już po raz 25. obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Inicjatorem tego dnia w 1997 r. był św. Jan Paweł II.

W środę, 2 lutego 2022 r. biskup ełcki sprawował Mszę św. u Sióstr Karmelitanek Bosych oraz w katedrze ełckiej w koncelebrze z prefektami WSD, a także przybyłymi zakonnikami. Wierni zachowując tradycję, przynieśli świece, tzw. gromnice, które zostały poświęcone.

Podkreślając Dzień Życia Konsekrowanego biskup w homilii mówił: „Jest to okazja, aby podziękować za dar powołania, by podziękować osobom konsekrowanym za posługę w Kościele ełckim. Modlimy się, aby zawsze były wierne temu powołaniu, którym Bóg obdarzył, bo życie konsekrowane jest piękne, kiedy jest wierne Bogu” – podkreślał bp Mazur.  

W homilii biskup dzielił się refleksją: „Patrząc na siostry zakonne, ojców i braci zakonników, na dziewice i wdowy konsekrowane, pustelników, możemy powiedzieć: są to ludzie Boga. Za św. Matką Teresą z Kalkuty do was, osób konsekrowanych mówię: jesteście ludźmi Boga, jesteście miłością Bożą chodzącą po tym świecie. To jest wielkie wyzwanie i program na codzienne życie osób konsekrowanych. Jako ludzie Boga winniście trwać w Bogu i z Bogiem, uczestniczyć w Jego miłości, wypełniając misję do której was posyła. Tak żyjąc i tak postępując będziecie na właściwej drodze ku Kościołowi synodalnemu” – mówił bp Mazur.

Podczas Eucharystii zgromadzone osoby życia konsekrowanego dokonały odnowienia swoich ślubów. Dla Kościoła ełckiego, a szczególnie dla całej wspólnoty parafialnej jest to świadectwo wiary i życia zgodnego z charyzmatem zakonnym, który szczególnie w tym dniu skłania do wdzięczności Bogu za posługę osób życia konsekrowanego i modlitwy o nowe powołania.

Diecezjalny Dzień Życia Konsekrowanego odbędzie się 6 lutego 2022 r. w konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach. W ramach konferencji o godz. 15.00, ks. kan. dr Dariusz Brozio przybliży duchowość i sylwetkę  Sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita. Wspólna Eucharystia będzie wyrażeniem wdzięczności Bogu za dar życia i posługi osób konsekrowanych w kościele ełckim.

W Polsce żyje około 30 tysięcy osób konsekrowanych. Męskie zgromadzenia zakonne liczą 11 tysięcy zakonników. 16 tysięcy sióstr posługuje w żeńskich zgromadzeniach czynnych, natomiast w klasztorach kontemplacyjnych żyje około 1250 mniszek. Na terenie diecezji ełckiej realizuje swoje powołanie 5 zgromadzeń zakonnych męskich oraz 15 zgromadzeń żeńskich.

mr

Pozostałe artykuły