Dzień Chorego W DPS Caritas Diecezji Ełckiej

Biskup ełcki Jerzy Mazur odwiedził dziś Dom Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku. Pod jego przewodnictwem była sprawowana Msza św. oraz do zebranych, głównie pensjonariuszy DPS-u, wygłosił Słowo Boże. Powodem spotkania był XXX Światowy Dzień Chorego, obchodzony we wspomnienie NMP z Lourdes.

„Przyprowadziła nas tutaj wiara. Nasza wiara i wiara tych, którzy was dziś tu przyprowadzili. Stańmy przy Jezusie, który uzdrawia. Jezus każdego z was bierze na bok, tak jak Głuchoniemego z dzisiejszej Ewangelii i dotyka was swoją miłością i łaską, swoim uzdrowieniem” – mówił do chorych uczestniczących w Eucharystii bp Mazur.

Podkreślił, że największym znakiem miłości Boga do człowieka, i to szczególnie miłości Boga do cierpiącego człowieka, jest cierpienie i śmierć samego Jezusa na krzyżu. To właśnie ku Niemu mamy skierować swój wzrok, w Jego cierpieniu bowiem dostrzegamy najwyższy współudział w bólu chorych, cierpieniach niewinnych, słabości tych, którzy w żaden sposób nie mogą się sobą zająć, lecz całkowicie zależą od opieki innych. „Ważne jest, żebyście wszyscy uwierzyli w cud miłości. Co to takiego? To przyjęcie i zaakceptowanie cierpienia oraz ofiarowania cierpienia Mistrzowi, tego wszystkiego, co macie w swoich sercach” – mówił Pasterz ełcki.

Ordynariusz ełcki podkreślił również, rolę Matki Bożej w procesje starzenia się, cierpienia, choroby. „Ona, mocą Ducha Św. staje się Matką Syna Bożego. Jej posłuszeństwo jest wzorem dla każdego z nas, jak znosić cierpienie i zatapiać je w krzyżu Chrystusa. Swoje objawienie w Lourdes rozpoczęła od znaku krzyża, jakby chciała ukierunkować, powiedzieć wszystkim nam, że w krzyżu jest nasza siła i zbawienie. Trzymajmy się kurczowo Matki i krzyża. Niech on będzie dla was siłą i mocą”.

„Jesteśmy utrudzeni, schorowani, cierpiący. Przychodzimy do Jezusa jako do źródła nadziei, bo jej bardzo potrzebujemy. Bóg jest z nami, wysłuchuje naszych próśb i przebacza. Do tego potrzebna jest nam wiara. Ona napełnia nasze serca nadzieją i miłością. Bóg uzdrawia poprzez posługę biskupów i kapłanów. Pan dziś zleca nam misję, aby głosić, ewangelizować i uzdrawiać chorych – stwierdził duchowny.

Biskup prosił zgromadzonych, żeby poprzez cierpienie wypraszali powołania do kapłaństwa, życia osób konsekrowanych, powołania misyjne i do małżeństwa. „Jesteście silni i mocni jak Jezus na krzyżu poprzez waszą modlitwę i cierpienia. W was jest siła” – mówił.

W uroczystości prócz pracowników i podopiecznych DPS „Misericordia” w Ełku uczestniczyli także rodziny pensjonariuszy. Po zakończonej Eucharystii, modlący się otrzymali obrazki z podobizną św. Józefa.

Dom Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku skierowany jest do osób w podeszłym wieku. Świadczone są tu usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, uwzględniające indywidualne potrzeby osób starszych. Usługi te, dostosowane są do sprawności psychofizycznej osób starszych. Mieszkańcom Domu stworzone zostały godne i komfortowe warunki życia.

W październiku br. oddano do użytku nowy, kolejny (3) budynek DPS, pozbawiony wszelkich barier architektonicznych. Liczba pensjonariuszy wzrosła z 71 do 100.  Profesjonalną opiekę sprawuje wykwalifikowany personel. Opiekę nad placówką sprawuje Caritas Diecezji Ełckiej, której dyrektorem od 20-tu lat jest ks. dr Dariusz Kruczyński.

ks. kz

Pozostałe artykuły