Spotkania rejonowe kapłanów

„Bądźmy świadkami miłości, pokoju i Bożego Miłosierdzia, trwajmy wspólnie na modlitwie. To nas i innych buduje i wzmacnia” – tymi słowami bp Jerzy Mazur, biskup ełcki zwracał się do kapłanów podczas spotkania rejonowego w Ełku.

Od 9 do 10 marca 2022 r. w diecezji ełckiej odbywały się Spotkania Rejonowe dla kapłanów. Każde spotkanie rozpoczynało się adoracją Najświętszego Sakramentu. Konferencję pt. „Tożsamość kapłana”, wygłosił ks. prał. Stanisław Jóźwiak, Ojciec Duchowny kapłanów i Misjonarz Miłosierdzia.  

Ze względu na wymagania związane z pandemią spotkania odbywają się w kościołach, w dwóch miejscach diecezji. W środę z prelegentami spotkali się kapłani w Suwałkach i w Ełku. W czwartek księża byli zaproszeni ponownie do Ełku.

W konferencji wygłoszonej do kapłanów prelegent w skrupulatny sposób przypomniał podstawy tożsamości kapłańskiej. Kim jest kapłan? Co powinien robić? Czy jest dla kogo pracować? Przyczyny odejść z kapłaństwa? – to tylko niektóre pytania, na które starał się odpowiedzieć. „Kapłan różni się od innych ludzi. Jest kimś wyjątkowym, bezwzględnie, koniecznie potrzebnym. Tę wyjątkowość trzeba zachować. Ale też trzeba uważać, żeby nie popaść w pychę” – wyjaśniał prelegent. Kapłan to człowiek modlitwy i mistrz życia duchowego. Ma dawać innym Boga i służyć Słowu Bożemu, a nie Nim władać. „Czy pytasz Jezusa, co On chce powiedzieć przeze mnie innym?” – pytał słuchaczy ks. Jóźwiak.

Bp Jerzy Mazur dziękując prelegentowi za podjęcie tematu tożsamość kapłańskiej, zachęcał zebranych do jeszcze większej gorliwości w codziennej posłudze. „Zawsze widząc cel, który jest przed nami i misję, chciejmy wzrastać w łasce u Boga i u ludzi. Niech to jeszcze bardziej nas mobilizuje do podjęcia wszelkich działań, aby wierni byli bliżej żywego Boga. – apelował biskup.

Tematem wiodącym wystąpienia biskupa ełckiego, był zbliżający się wielkimi krokami Jubileusz 30-lecia istnienia Diecezji Ełckiej. „Zachęcam, aby w każdej parafii, na swój sposób, wybrzmiało to dziękczynienie. Z wielką gorliwością wyrażajmy Bogu wdzięczność za dar diecezji” – mówił ordynariusz ełcki.

Główna inicjatywą Roku Jubileuszowego jest I Kongres Różańcowy. „Jest to niesamowita okazja do ożywienia Róż Różańcowych istniejących w parafiach oraz Bractwa św. Józefa. Dajmy mężczyznom jeszcze bardziej poczuć się odpowiedzialnym za Kościół, za rodzinę” – stwierdził duchowny. Kongres podzielony będzie na trzy stacje. Główne uroczystości odbędą się 28 maja w Sanktuarium Maryjnym w Krasnymborze, stacja młodzieżowa będzie miała miejsce w Ełku – 11 czerwca i spotkanie najmłodszych  4 czerwca w Studzienicznej.

Nie zabrakło także odniesienia biskupa ełckiego do wydarzeń na wschodzie. Dziękował kapłanom za modlitwę, za wsparcie materialne, za ogromne zaangażowanie. „Jest to wielkie wyzwanie dla nas wszystkich. Nie możemy pozostać obojętni na głos ludzi biednych. Jest to pewnego rodzaju nawiązanie do homilii św. JP II, którą wygłosił w Ełku, w 1999 r. Wołał wówczas głosem biednych i za biednych. Dziś ten głos jest słyszalny bardzo wyraźnie. Usłyszmy go” – stwierdził biskup ełcki. „Pamiętajmy o słowach Maryi w Fatimie. Weźmy w swoje dłonie różaniec” – dodał.

Spotkanie zakończyło się przedstawieniem komunikatów Ełckiej Kurii Biskupiej oraz omówieniem najbliższych wydarzeń.

ks. kz/ Ełk

Pozostałe artykuły