Bp Leon Dubrowski z Kamieńca Podolskiego dziękuje diecezji ełckiej za okazane SERCE