Bp Mazur w Wigilię Paschalną: w Zmartwychwstałego możemy wierzyć tylko wtedy, kiedy Go spotkaliśmy

„W Zmartwychwstałego możemy wierzyć tylko wtedy, kiedy Go spotkaliśmy. A spotkać możemy Go tylko wtedy, kiedy za Nim poszliśmy. Idźmy więc za Chrystusem, spotkajmy Go w Jego Słowie, w sakramentach, szczególnie w Eucharystii, spotykajmy Go we wspólnocie, w drugim człowieku. On żyje!” – mówił bp Jerzy Mazur. Biskup Ełcki przewodniczył Wigilii Paschalnej w katedrze ełckiej.

W homilii bp Mazur streszczając rozbudowaną liturgię słowa, rozpoczynającą się od opisu stworzenia świata, a kończącą na opisie zmartwychwstania wskazywał, że zmartwychwstanie Jezusa daje człowiekowi nadzieję: „Świat ma początek w Bogu. Żyjemy w świecie Bożym. Panem świata był i jest i będzie Bóg.(…) To Bóg z miłości do nas wyzwala nas z niewoli grzechu. To wyzwolenie dokonało się przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. (…) Zmartwychwstanie Pana oznacza, że On pokonał śmierć, piekło i szatana”.

Ordynariusz diecezji ełckiej nawiązał do znaczenia, jakim jest podczas wielkosobotniej liturgii odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Zwrócił uwagę na to, że pytanie o wiarę jest jednym z najważniejszych, na jakie musi odpowiedzieć uczeń Chrystusa. „To w czasie chrztu świętego dokonało się nasze przejście z grzechu do przyjaźni z Bogiem. To ciągłe przechodzenie w naszym dorosłym życiu z grzechu do przyjaźni z Bogiem dokonuje się w sakramencie pokuty. Żyjmy tym nowym życiem i nie umierajmy duchowo”.

Podkreślał, że „chrzest jest darem sensu życia, nowego życia, które jest potężniejsze niż śmierć i stanowi nowe narodziny, prawdziwe życie”, a życie człowieka przez chrzest zostało złączone z tajemnicą paschalną Chrystusa.

„W Chrystusie Zmartwychwstałym zostało zapalone nasze światło, światło sensu, trwałego życia, i to jest wielka misja naszego życia: abyśmy to światło nieśli dalej, przez wszystkie czasy, niewygasłe, zapalone, abyśmy, oddani mu, sami nim się stawali” – mówił biskup i prosił wiernych, aby prawdę o zmartwychwstaniu głosili bliźnim – „Pozwólmy w tę Wigilię Paschalną, w godzinie wielkanocnego „Alleluja” Kościoła, by światło wielkanocne, światło Zmartwychwstałego Pana napełniło nasze serca i abyśmy to światło nieśli do naszych rodzin, miejsc pracy, przebywania, na peryferie naszych parafii i aż po krańce ziemi”.

Biskup stwierdził, że zmartwychwstały Chrystus jest podstawą wiary człowieka i tłumacząc istotę Paschy Jezusa, zachęcał wiernych do tego, aby wziąć w niej żywy udział, gdyż „w Zmartwychwstałego możemy wierzyć tylko wtedy, kiedy Go spotkaliśmy. A spotkać możemy Go tylko wtedy, kiedy za Nim poszliśmy. A wiec idźmy za Chrystusem, spotkajmy Go w Jego Słowie, w sakramentach, szczególnie w Eucharystii, spotykajmy Go we wspólnocie, w drugim człowieku. On żyje!” – wołał bp Mazur i dodał, że tylko wtedy, kiedy będziemy przepełnieni radością ze spotkania z Chrystusem „możemy o Nim świadczyć, że Chrystus Pan zmartwychwstał. I tylko wtedy będziemy mogli wnosić w ten dzisiejszy świat światło, którym jest Jezus Chrystus Zmartwychwstały”.

Na zakończenie proboszcz katedry ks. dr Marek Bednarski życzył wiernym radości, pokoju, a przede wszystkim mocnej wiary i nadziei.

Liturgię zakończyła procesja rezurekcyjna wokół katedry.

rr

Pozostałe artykuły