Bp Mazur: Miłosierdzie Boże jest źródłem nadziei i pokoju

Miłosierdzie Boże jest źródłem nadziei i pokoju, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy.(…) Kościół niesie do dzisiejszego świata dar pokoju i nadzieję. Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą nadzieją!” – mówił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki podczas Mszy św. odpustowej odprawionej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ełku.

Bp Jerzy Mazur w homilii przypomniał, że Jezus Chrystus wybrał Siostrę Faustynę, by przez nią przekazać światu z całą wyrazistością i mocą prawdę o Bożym Miłosierdziu. 

„Był to wtedy dla chrześcijan czas bardzo trudny, naznaczony prześladowaniami i męczeństwem ogromnej liczby wierzących, kapłanów i osób świeckich, w różnych krajach: w Rosji sowieckiej, w Meksyku i Hiszpanii, a od 1939 roku także i w Polsce. W tym tragicznym czasie dochodziło do przerażającego skumulowania zła i nienawiści, przemocy i zabijania niewinnych ludzi. Natomiast Bóg nie opuścił człowieka i z woli samego Chrystusa  zaczęło rozbrzmiewać orędzie o Bożym miłosierdziu” – mówił hierarcha i zachęcał w tym dzisiejszym trudnym czasie, który „rodzi wiele pytań, ale i strach, lęk przed przyszłością, przeżywany w kontekście pandemii koronawirusa, wojny na Ukrainie, a także zagrożenia pokoju w naszej Ojczyźnie, Europie i na świecie, szerzących się ideologii,  narastających zagrożeń, apostazji, zmniejszającej się liczby praktykujących swoją wiarę”, do odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia, częstszego sięgania do Dzienniczka Św. S. Faustyny oraz zagłębiania się w myśli i refleksje św. Jana Pawła II na temat Bożego Miłosierdzia.

„Św. Jan Paweł II mówi do nas dzisiaj jak powiedział podczas ostatniej wizyty w Polsce: ‘Bóg jest bogaty w miłosierdzie, a dla człowieka nie ma innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga’. Prośmy go, aby nadal wstawiał się z nieba za nami, wypraszał pokój i nawrócenie dla tych, którzy wywołali te niesprawiedliwa wojnę. A my w mocy Ducha Świętego szerzmy niestrudzenie miłosierną miłość Chrystusa, źródło prawdziwego pokoju dla całego świata” – zachęcał biskup.

Jak wskazał Pasterz diecezji, odczytana Ewangelia św. Jana wprowadza wiernych do Wieczernika, gdzie „pierwszym słowem, jakie Zmartwychwstały Pan skierował do zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów, było pozdrowienie: „Pokój wam!” (J 20, 19c). Pokój serca stał się pierwszym owocem Bożego miłosierdzia, owocem Jego cierpienia, męki, śmierci na krzyżu i zmartwychwstania. Jezus Chrystus przyniósł Apostołom największy dar,  którego świat nie był i nie jest w stanie nigdy dać człowiekowi”. Na przykładzie Tomasza Apostoła, biskup zwrócił uwagę, że aby z odwagą zanurzyć się w miłosierdziu i wejść w tajemnicę tych ran Jezusa, która jest tajemnicą miłości miłosiernej, potrzebna jest także silnie ugruntowana wiara.

„Z woli samego Chrystusa Tomasz mógł namacalnie dotknąć się Jego ran, aby później z mocą głosić prawdę o miłości Boga do człowieka, o Jego miłosierdziu. Było to wyznanie wiary nie tylko w to, że Pan zmartwychwstał, ale także w to, że swoim zmartwychwstaniem okazał On światu swoje nieskończone miłosierdzie. Że jest On Miłością miłosierną” – tłumaczył hierarcha.

Bp Mazur stawiał pytania zgromadzonym, gdzie tkwi tajemnica i źródło nadziei, że piękno chrześcijaństwa zostanie odkryte na nowo? W odpowiedzi posłużył się refleksją papieża Benedykta XVI, który w jednym z wywiadów podzielił się tym, skąd czerpie nadzieję i dlaczego wierzy w to, że piękno chrześcijaństwa zostanie odkryte na nowo: „’Pierwszym powodem mojej nadziei jest to, że pragnienie Boga, poszukiwanie Boga jest głęboko wpisane w każdą ludzką duszę i nie może ono zaniknąć. (…)Drugi powód mojej nadziei to fakt, że Ewangelia Jezusa Chrystusa, wiara w Chrystusa jest po prostu prawdziwa. A prawda się nie starzeje.(…) Trzeci namacalny powód zauważamy w fakcie, że ten niepokój dochodzi do głosu u młodzieży. I dlatego zauważamy, że właśnie w nowych pokoleniach budzi się na nowo ten niepokój i wyruszają one w drogę, a dzięki temu dochodzi do odkrycia na nowo piękna chrześcijaństwa; chrześcijaństwa nie taniego, ograniczonego, ale z całym jego radykalizmem i głębią.’ Dlatego, właśnie za Benedyktem XVI mogę powiedzieć, że będą następowały nowe przebudzenia chrześcijaństwa, że zaistnieje nowa wiosna chrześcijaństwa”- zapewniał kapłan.

Biskup przyznał, że czas, którego wszyscy teraz doświadczamy, jest lekcją kruchości życia, pokory, ulotności planów i świadomości, że człowiek nie jest panem życia i śmierci. To także wezwanie do większej ufności w moc Bożego Miłosierdzia i mobilizacji do bycia Jego świadkami. Wskazywał, że „Miłosierdzie Boże jest źródłem nadziei i pokoju, którego tak bardzo dzisiaj potrzebujemy.(…) Kościół niesie do dzisiejszego świata dar pokoju i  nadzieję. Zmartwychwstanie Chrystusa jest naszą nadzieją! Jezus Chrystus pragnie, aby Jego uczennice i uczniowie byli napełnieni tym darem pokoju, by stał się treścią ich życia, by głosili pokój  w swoim środowisku i aż po krańce ziemi. W całym naszym życiu i działaniu bądźmy posłuszni działaniu Ducha Świętego, dajmy się Mu prowadzić a przez to włączmy się w tę nową wiosnę Kościoła”.

W sanktuarium odmówiono wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania wojny w Ukrainie, nawrócenie grzeszników, za chorych, zmarłych i ich rodzin oraz o potrzebne łaski dla rządzących. Bp Jerzy Mazur dokonał Aktu zawierzenia narodu Ukraińskiego, diecezji i świata Miłosierdziu Bożemu.

 Na diecezjalne uroczystości Miłosierdzia Bożego licznie przybyli wierni z Ełku i okolic. Tradycyjnie pielgrzymowali dziś także nadzwyczajni szafarze Komunii św. oraz kandydaci na szafarzy. W diecezji ełckiej jest ok. 220 nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, którzy posługują w ponad stu parafiach. – „Trwanie przy Chrystusie Panu w posłudze nadzwyczajnego szafarza komunii św. jest wypełnieniem naszego chrześcijańskiego powołania w służbie człowiekowi i Bogu, który ciągle uzdalnia nas swoją łaską” – mówi ks. kan. Marek Janowski, diecezjalny duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. i dodaje, że „potrzebny jest czas naszego spotkania, by przypatrzeć się swojemu miejscu we wspólnocie eklezjalnej, przypatrzeć się swojej posłudze i wszelkim sprawom, które nas dotykają, przypatrzeć się naszej bliskości ze spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym”.

Dzisiejszy odpust był poprzedzony Nowenną do Miłosierdzia Bożego. Od 15 kwietnia, w ciągu dziewięciu dni modlili się i czuwali między innymi: pracownicy i wolontariusze Caritas, nauczyciele i wychowawcy, dzieci i młodzież, wspólnoty i ruchy katolickie diecezji, rodzice osób powołanych – kapłanów, sióstr zakonnych i seminarzystów.

Święto Miłosierdzia Bożego to również dzień patronalny Caritas. W 1999 roku Jan Paweł II przemawiając w Ełku do 300 tysięcy wiernych nawoływał, żeby „usłyszeć głos biednych”. Działania ełckiej Caritas to odpowiedź na apel papieża. Od 30 LAT Caritas Diecezji Ełckiej opiekuje się potrzebującymi. W ostatnim czasie również uchodźcami z Ukrainy. Na terenie diecezji ełckiej w schroniskach dla bezdomnych pomoc znajdują mężczyźni i kobiety bez dachu nad głową. Do tego dochodzi ogrzewalnia i otwarta stołówka.

Niedziela Miłosierdzia, rozpoczyna 78 Tydzień Miłosierdzia. Hasłem tegorocznego Święta są słowa „Miłosierdzie nadzieją dla świata”, nawiązujące do trwających przygotowań do dwudziestolecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, które będziemy przeżywać już w sierpniu tego roku.

rr

Pozostałe artykuły