Hymn I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej

W czasie pierwszego objawienia trojgu dzieciom w Fatimie 13 maja 1917 roku Matka Boża prosiła: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny!”. Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: „Różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju i „naszym pokojem”… Kierując spojrzenie ku Chrystusowi, Różaniec czyni nas budowniczymi pokoju w świecie”.

Różaniec to oręż, który kruszy mur wrogości przede wszystkim w naszym własnym sercu. Ta wrogość boleśnie rani nas samych. Omawiajcie różaniec, bo „nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać za pomocą modlitwy różańcowej”.

Ta pieśń jest utworem, który zrodził się z modlitwy… Tej prostej modlitwy różańcowej o tak potrzebny pokój na naszej ziemi, a przede wszystkim o pokój w ludzkich sercach, bez którego pokój ziemski nie jest możliwy. Utwór stał sie także hymnem I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej.

słowa i muzyka: s. Agnieszka Brzozowska OCD
fortepian: Jan Zeyland

Odmawiajcie różaniec – Karmelitanki Bose z Ełku

I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej

„ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC”

Rok 2022 w Diecezji Ełckiej jest rokiem I Kongresu Różańcowego. Ma on miejsce w roku dziękczynienia za 30 lat istnienia Diecezji Ełckiej. Zarysowany program, niezmiernie bogaty w wydarzenia, prowadzić będzie przez stacje kongresowe. Pierwsza z nich, Stacja Kongresowa Dorosłych, przewidziana jest na 28 maja w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Krasnymborze. Całodzienne spotkanie wspólnot różańcowych o różnym charakterze i charyzmacie prowadzić będzie do samych źródeł modlitwy różańcowej, z których wybija jej piękno oraz niezwykłe i jakże często nieodkryte bogactwo. Jego głębia odsłoniona przez świętego Jana Pawła II w liście „Rosarium Virginis Mariae” stanie się osnową Krasnoborskiej Stacji Kongresowej. Wprowadzi nas ona w misterium różańcowej modlitwy oraz przybliży dzieła, jakie z tego misterium wyrastają. W Krasnymborze u stóp Matki Różańcowej pochylimy się nad Dziełem Rozkrzewienia Wiary i Żywego Różańca, którego inspiratorką i współzałożycielką jest błogosławiona Paulina Jaricot. Jej beatyfikacja będzie miała miejsce zaledwie kilka dni wcześniej, 22 maja w Lyonie. Duchowo przejdziemy również przez Szlak Papieski „Tajemnice Światła”, który powstał w diecezji naszej i stał się widomym znakiem pielgrzymowania z Maryją. Centralnym momentem tej stacji będzie celebracja Eucharystyczna pod przewodnictwem ełckiego Pasterza, naszego biskupa Jerzego Mazura. W dalszej części stacji w Krasnymborze, poświęconej świadectwom wynikającym z różańcowej duchowości, ujawni się znaczenie różańca świętego  dla dzisiejszego człowieka i rodziny. Zostanie przy tym ukazane przeogromne bogactwo inicjatyw różańcowych, które poprzez szereg parafialnych wspólnot w całej diecezji są prowadzone.

Kolejne Stacje Kongresu przewidziane są w następującym porządku: 29 maja I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej zagości w parafiach diecezji. Lokalne wydarzenia zależne są od poszczególnych wspólnot parafialnych. 4 czerwca 2022 r. w Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej odbędzie się Stacja Kongresowa Dzieci. Jej obchody i wydarzenia połączone będą z Transmisją poprzez TV Trwam. 11 czerwca 2022 r. w Ełku będzie miała miejsce Stacja Kongresowa Młodzieży. 13 maja 2022 r. (piątek) – kolejna rocznica Objawień Maryi w Fatimie, poświęcony będzie szczególnej modlitwie za kapłańskie i zakonne jubileusze. Natomiast, 24 września 2022 r. (sobota) w Ełckim Centrum Kultury odbędzie się Uroczysta Gala Kongresowa z prezentacją filmu o Diecezji Ełckiej oraz wręczeniem medali.

Rok I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej jest zarazem rokiem dziękczynienia za 30 lat istnienia naszej diecezji. Stąd gorąca zachęta, by osoby prywatne, wspólnoty, duszpasterze oraz katecheci zechcieli korzystać z duchowego dorobku i dziedzictwa, jakie staje się udziałem wszystkich diecezjan. Pielgrzymowanie Szlakiem Papieskim „Tajemnice Światła” w obecnym roku jubileuszowym winno stać się normalną praktyką dla wiernych. Duszpasterze i katecheci niech przyjmą tę propozycję jako zachętę do organizowania Dnia Skupienia dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Ogarniajmy I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej życzliwą codzienną modlitwą, by Dobry Bóg przymnożył owoców dla duchowego wzrostu Naszej Diecezjalnej Wspólnoty.

Komitet Organizacyjny I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej

Pozostałe artykuły