Doroczne świętowanie jubileuszy święceń kapłańskich i profesji zakonnych

„Wierność jest dojrzałą odpowiedzią na miłość Boga” – Tymi słowami , bp Jerzy Mazur umacniał tegorocznych jubilatów. W piątek, 13 maja 2022 r., w dniu wspomnienia NMP z Fatimy, w katedrze ełckiej odbyło się doroczne świętowanie jubileuszy święceń kapłańskich i profesji zakonnych. W tym roku swoje jubileusze obchodzi 90 sióstr, zakonników i księży diecezjalnych. Zwracając się do czcigodnych jubilatów, biskup ełcki mówił, że tak kapłaństwo jak i życie konsekrowane jest piękne, kiedy jest wierne.

Uroczystej Mszy św., sprawowanej w katedrze ełckiej, która jest również Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. W koncelebrze udział wzięli księża, zakonnicy oraz osoby życia konsekrowanego – jubilaci z  diecezji ełckiej.

„Dziękujemy Bogu za dar życia, dar powołania kapłańskiego, zakonnego i za wszystkie łaski, którymi Bóg obdarza każdą i każdego z was, a poprzez waszą posługę – innych” – mówił bp Jerzy Mazur.

Tegoroczne jubileusze wpisują się w świętowanie 30 lat istnienia diecezji ełckiej. „Każdy z was, kapłanów, przez te wszystkie lata istnienia diecezji zostawił ślady w różnych miejscach, pełniąc powierzane funkcje i zadania. Poświęciliście swoje życie głoszeniu Dobrej Nowiny o Chrystusie, krzewieniu wiary w Niego, sprawowanie sakramentów, zaangażowanie się w miłość miłosierną, posługę administracyjną, naukową, wychowawczą, ewangelizacyjną, katechetyczną, charytatywną, duszpasterską, budowlano-remontową. Trwaliście na modlitwie. Także siostry zakonne, przez lata zostawiłyście trwałe ślady różnorakiej posługi w różnych diecezjach, wspólnotach i naszej diecezji ełckiej. Wasze zaangażowanie zgodne z charyzmatem zgromadzenia, wasze modlitwy, wasze świadectwo wśród wiernych w parafiach, w szkole, wspólnotach zakonnych jest dobrem, które umacnia nas na drodze wiary” – wyjaśniał biskup.

Biskup zachęcał, aby czas przeżywania i świętowania jubileuszu był wyrazem wdzięczności, a także czasem wspomnień jak budziło się powołanie. „Pan znalazł was, a wy poszliście za Nim i służycie Bogu i ludziom jako kapłani i osoby konsekrowane. Pamiętajcie, każdy kapłan jest wybrany bez żadnych swoich zasług, staje się narzędziem Chrystusowej misji zbawienia świata. Kapłan każdego dnia staje przed tajemnicą swego powołania. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. To samo też można powiedzieć o osobach życia konsekrowanego. Przyjmując kapłaństwo, czy składając śluby zakonne, nikt z nas nie stał się automatycznie lepszym człowiekiem, bez skazy. Nie opuściły nas ludzkie słabości. Często musimy stawiać czoła trudnościom, dochowując wierności swemu powołaniu” – zapewniał bp Mazur.  

Wskazując na Matkę Bożą, obecną w znaku figury fatimskiej, biskup przypomniał, że przekazane przez Nią orędzie  możemy zrozumieć tylko w świetle i perspektywie zbawienia człowieka. Ona jest zatroskana o zbawienie każdego człowieka. 

Na zakończenie homilii biskup życzył księżom jubilatom, aby byli radosnymi duszpasterzami, bo „dziś świat potrzebuje prawdziwych świadków Chrystusa, kapłanów radosnych, pełnych gorliwości i zapału, a jednocześnie żarliwości na modlitwie i stale umacniających swoją wiarę, kapłanów eucharystycznych, apostołów miłosierdzia, niosących pokój i nadzieję” – mówił ordynariusz diecezji.

Natomiast dostojnym jubilatkom pasterz diecezji życzył, aby były zjednoczone z Bogiem Ojcem i trwały z Nim w komunii. „Największym bogactwem i prawdziwym szczęściem dla człowieka, a szczególnie osoby konsekrowanej jest pójście za Chrystusem, trwanie w Jego miłości i bycie Jego świadkiem oraz błogosławieństwem dla drugiego człowieka w dzisiejszym świecie. Niech Bóg obdarzy was swoim błogosławieństwem na tej drodze, a wy bądźcie wierne, bo wierność jest próbą miłości. Bądźcie miłością Bożą chodzącą po ziemi Mazurskiej, Suwalskiej, Sejneńskiej, Augustowskiej i aż po krańce ziemi” – mówił biskup.

 Tradycją diecezji ełckiej jest wspólne świętowanie jubileuszy 25-lecia, 30, 35, 40, 45, 50 i każdy rok po 50-leciu oraz jubileusz pierwszego dziesięciolecia święceń kapłańskich. Ks. kan. Marcin Maczan, kanclerz Kurii Biskupiej przedstawił zgromadzonym wszystkich tegorocznych jubilatów. Wśród kapłanów, ks. prał. Edward Cwalina świętuje 67 rocznicę święceń kapłańskich. Najdłuższy jubileusz 82 – rocznica profesji, jest świętem s. Heleny Gorajewskiej RM, realizującej swoje powołanie w Studzienicznej. Świętowanie zakończyło się wspólną agapą oraz wręczeniem pamiątek jubileuszowych.

W katedrze ełckiej, w dniu dzisiejszym przeżywana jest uroczystość patronalna. Nabożeństwo fatimskie z nocnym czuwaniem rozpocznie się od godziny 19.00.

mr

Pozostałe artykuły