Fot. o. Rihards Rasnacis, PDM Łotwa

Odważna kobieta, obdarzona uniwersalną wizją misji Kościoła

Papież Franciszek określił wyniesioną 22 maja 2022 r na ołtarze Paulinę Jaricot jako odważną kobietę, wrażliwą na znaki czasu i obdarzoną uniwersalną wizją misji Kościoła.

W homilii podczas mszy beatyfikacyjnej w Lyonie papieski wysłannik kard. Luis Antonio Tagle podziękował za dar osoby Pauliny Jaricot dla Kościoła i ludzkości. Wyraził także uznanie dla wkładu Kościoła lyońskiego dla misji Kościoła powszechnego i przemiany społeczeństwa. Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji podkreślił podczas homilii, że w Paulinie Jaricot dostrzegamy żywe świadectwo mocy miłości do Jezusa, która prowadziła do utożsamienia się z Nim. Zauważył, że to miłowanie i zachowywanie Jego słowa nie jest możliwe tylko dzięki ludzkim wysiłkom.

Ulec Duchowi Świętemu

Bóg wie, że sami nie damy rady, dlatego posyła Ducha Świętego, aby nas nieustannie uczył i przypominał nam słowo Jezusa. Jesteśmy zdumieni, jak bardzo Paulina Jaricot była uległa Duchowi Świętemu, który pobudzał ją do nowych pomysłów i inicjatyw na rzecz szerzenia Ewangelii i służby ubogim. Podążała przy tym za wielką tradycją duchową, misyjną i społeczną Kościoła w Lyonie. Niektórzy mogą powiedzieć, że przyjęcie daru słowa Jezusa i daru Ducha Świętego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, odrzuceniem i prześladowaniem. Jeśli kochamy Jezusa, będziemy zachowywać Jego pokój, a nie pokój świata czy mocarstw, które sprzeciwiają się Bogu.

Kard. Tagle zaznaczył, że ten, kto przyjmuje dar słowa, dar Ducha Świętego i dar pokoju, staje się przyjacielem Jezusa, misjonarzem Kościoła, bratem lub siostrą ubogich oraz narzędziem powszechnego braterstwa i pokoju. „Błogosławiona Paulina Jaricot stała się tym wszystkim, ponieważ przyjęła te dary Boże. Teraz przyszła kolej na nas” – powiedział na zakończenie prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

żródło: https://missio.org.pl/aktualnosci/odwazna-kobieta-obdarzona-uniwersalna-wizja-misji-kosciola/?fbclid=IwAR1U4C_lxxKjcrSxPC-q0epQ18e148LHqQ_7aIhU8VRltGXG1VH0vM8V90Y

Pozostałe artykuły