XVII Powiatowy Koncert Majowej Pieśni Religijnej pt. „Chwalcie łąki umajone”

22 maja 2022 roku mimo padającego od rana deszczu, przy krzyżu przydrożnym we wsi Śmieciuchówka, gm. Przerośl spotkały się zespoły ludowe z naszego powiatu. Okazją ku temu był już siedemnasty Koncert Majowej Pieśni Religijnej pt. „Chwalcie łąki umajone”, współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach wspólnie z Wójtem Gminy Filipów, GOKiS oraz Parafią w Pawłówce, pod honorowym patronatem Starosty Suwalskiego Witolda Kowalewskiego oraz patronatem medialnym miesięcznika diecezjalnego „Martyria”.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta polowa odprawiona przez księdza Andrzeja Opanowskiego proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Pawłówce w intencji dobrych plonów, Zespołów Ludowych oraz mieszkańców Gminy Przerośl. Starym, śpiewanym w dawnych czasach przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, i tym współczesnym pieśniom Maryjnym przysłuchiwali się mieszkańcy Śmieciuchówki oraz okolicznych wsi.

Na uroczystość przybyli dostojni goście: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej pan Jarosław Zieliński wraz z małżonką Lilianną. Powiat Suwalski, podczas uroczystości, reprezentował Witold Kowalewski Starosta Suwalski, Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski i Rafał Konrad Bukowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach. Włodarze Powiatu oraz Marcin Brzozowski Wójt Gminy Przerośli złożyli podziękowanie księdzu proboszczowi za pomoc w organizacji koncertu oraz modlitwę. Wyrazy wdzięczności przekazali także mieszkańcom Śmieciuchówki za udział w uroczystości, za poczynione prace na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia, a uczestniczącym w koncercie zespołom za występy i propagowanie tradycji śpiewów majowych przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach.

W śpiewach majowych uczestniczyły następujące zespoły: Pogranicze, Znaroku, Bakałarz, Rospuda, Uwrocie, Wigranie, Przeroślaczki, Kapela Onegdaj, śpiewaczka Pani Ewa Kuprewicz, Przeroślaki, Szeszupiaki, Szeszupa i Jezioranki.

Z wyrazami szacunku i poważania

Starosta Suwalski

  Witold Kowalewski

Pozostałe artykuły