Zaproszenie na I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej „ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC”

Rok 2022 w Diecezji Ełckiej jest rokiem I Kongresu Różańcowego. Ma on miejsce w roku dziękczynienia za 30 lat istnienia Diecezji Ełckiej. Zarysowany program, niezmiernie bogaty w wydarzenia, prowadzić będzie przez stacje kongresowe. Pierwsza z nich, Stacja Kongresowa Dorosłych, przewidziana jest na 28 maja w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Krasnymborze. Całodzienne spotkanie wspólnot różańcowych o różnym charakterze i charyzmacie prowadzić będzie do samych źródeł modlitwy różańcowej, z których wybija jej piękno oraz niezwykłe i jakże często nieodkryte bogactwo. Jego głębia odsłoniona przez świętego Jana Pawła II w liście „Rosarium Virginis Mariae” stanie się osnową Krasnoborskiej Stacji Kongresowej. Wprowadzi nas ona w misterium różańcowej modlitwy oraz przybliży dzieła, jakie z tego misterium wyrastają. W Krasnymborze u stóp Matki Różańcowej pochylimy się nad Dziełem Rozkrzewienia Wiary i Żywego Różańca, którego inspiratorką i współzałożycielką jest błogosławiona Paulina Jaricot. Jej beatyfikacja będzie miała miejsce zaledwie kilka dni wcześniej, 22 maja w Lyonie. Duchowo przejdziemy również przez Szlak Papieski „Tajemnice Światła”, który powstał w diecezji naszej i stał się widomym znakiem pielgrzymowania z Maryją. Centralnym momentem tej stacji będzie celebracja Eucharystyczna pod przewodnictwem ełckiego Pasterza, naszego biskupa Jerzego Mazura. W dalszej części stacji w Krasnymborze, poświęconej świadectwom wynikającym z różańcowej duchowości, ujawni się znaczenie różańca świętego  dla dzisiejszego człowieka i rodziny. Zostanie przy tym ukazane przeogromne bogactwo inicjatyw różańcowych, które poprzez szereg parafialnych wspólnot w całej diecezji są prowadzone.

Kolejne Stacje Kongresu przewidziane są w następującym porządku: 29 maja I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej zagości w parafiach diecezji. Lokalne wydarzenia zależne są od poszczególnych wspólnot parafialnych. 4 czerwca 2022 r. w Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej odbędzie się Stacja Kongresowa Dzieci. Jej obchody i wydarzenia połączone będą z Transmisją poprzez TV Trwam. 11 czerwca 2022 r. w Ełku będzie miała miejsce Stacja Kongresowa Młodzieży. 13 maja 2022 r. (piątek) – kolejna rocznica Objawień Maryi w Fatimie, poświęcony będzie szczególnej modlitwie za kapłańskie i zakonne jubileusze. Natomiast, 8 października 2022 r. (sobota) w Ełckim Centrum Kultury odbędzie się Uroczysta Gala Kongresowa z prezentacją filmu o Diecezji Ełckiej oraz wręczeniem medali.

Rok I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej jest zarazem rokiem dziękczynienia za 30 lat istnienia naszej diecezji. Stąd gorąca zachęta, by osoby prywatne, wspólnoty, duszpasterze oraz katecheci zechcieli korzystać z duchowego dorobku i dziedzictwa, jakie staje się udziałem wszystkich diecezjan. Pielgrzymowanie Szlakiem Papieskim „Tajemnice Światła” w obecnym roku jubileuszowym winno stać się normalną praktyką dla wiernych. Duszpasterze i katecheci niech przyjmą tę propozycję jako zachętę do organizowania Dnia Skupienia dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Ogarniajmy I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej życzliwą codzienną modlitwą, by Dobry Bóg przymnożył owoców dla duchowego wzrostu Naszej Diecezjalnej Wspólnoty.

Komitet Organizacyjny I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej

Program I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej

28 maja 2022 r.

KRASNYBÓR – SANKTUARIUM KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚW. – STACJA DOROSŁYCH

„ODMAWIAJCCIE RÓŻANIEC”

9:00 – Zawiązanie wspólnoty – Odnowa w Duchu Św. GetsEmanI.

– Powitanie przez ks. kan. Dariusza Rogińskiego, moderatora i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Krasnymborze.

– Krótka historia Sanktuarium i Obrazu. (10 minut)

– Słowo wprowadzenia w ideę Kongresu Różańcowego – bp Jerzy Mazur svd, biskup ełcki

9:50 –  rozpoczęcie modlitwą różańcową – I – II Tajemnica Światła –  (wspólnoty różańcowe z diecezji).

SESJA I – KONFERENCJE

10.00 – 10:25 – Konferencja I: – Różaniec jako rozważanie ziemskiego życia Chrystusa i Matki Bożej – w świetle Listu apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae” – S. Emmanuela Stachurska CSL (Loretanka).

– pieśń

10:30 – 10:50 – Konferencja II:Odmawiajcie różaniec”aktualność prośby Matki Bożej z Gietrzwałdu i Fatimy –  ks. kan. dr Jacek Gancarek, moderator Stowarzyszenia Żywy Różaniec

– pieśń

11:00 – 11:15-  Konferencja III: „Bł. Paulina Jaricot – założycielka Dzieła Rozkrzewienia Wiary i Żywego Różańca” – o. dr Kazimierz Szymczycha SVD – sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

– pieśń

11:15 -11:30 – Konferencja IVSzlak Papieski „Tajemnice Światła” jako jedna z form odkrywania skarbu, którym jest różaniec – sr dr Blanka Szymańska OSB

11:30 – III-IV –V  Tajemnice Światła

– Przygotowanie do Mszy św. 

12.00 – MSZA ŚW. POD PRZEWODNICTWEM J.E. KS. BP. JERZEGO MAZURA SVD BISKUPA EŁCKIEGO.

–  Powołanie Diecezjalnej Rady Żywego Różańca (wg. Statutu ŻR).

– Wręczenie Dyplomów Jubileuszowych Żywego Różańca – z okazji 30-lecia Diecezji Ełckiej.

 13.15 –14.15 –  Agapa. Zespół GetsEmanI – pieśni, zwiedzanie stoisk różańcowych, wystaw

SESJA II –  ŚWIADECTWA – ZNACZENIE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO DLA DZISIEJSZEGO CZŁOWIEKA I RODZINY

„Różaniec To Skarb”

14.15 – 14.40 – Wspólnoty różańcowe w diecezji ełckiej  – ks. kan. dr  Jacek Uchan

14,40 – 15.10 – Prezentacja inicjatyw różańcowych z diecezji ełckiej – ks. kan. Dariusz Rogiński. Poświęcenie Szlaku Różańcowego bł. Stefana Wyszyńskiego: „Z Różańcem w drodze” ( Jaminy – Sztabin – Krasnybór – Studzieniczna).

15.10 – 15:40 – Tomek Kamiński – Pieśń o MB Krasnoborskiej – Królowej Różańca Św. z Krasnegoboru.

15.45  – Koronka do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwo końcowe Kongresu Różańcowego

Pozostałe artykuły