I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej

Stacją Dorosłych, 28 maja, w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Krasnymborze, pod hasłem „Odmawiajcie różaniec” został zainaugurowany I Kongres Różańcowy Diecezji Ełckiej. Otwierając go, inicjator tego dzieła biskup ełcki Jerzy Mazur podziękował organizatorom za jego przygotowanie, a zarazem życzył, aby pogłębiona refleksja nad modlitwą różańcową przyniosła błogosławione owoce.

„Pragniemy, by nastąpiło ożywienie nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca, działalności środowisk różańcowych i zainicjowanie nowych wspólnot, a także promowanie i odkrywanie tego skarbu, jakim jest Różaniec” – wyjaśniał idee kongresową biskup ełcki Jerzy Mazur.

Do Krasnegoboru mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych przybyło ponad 1.500 wiernych z terenu diecezji ełckiej.

Uczestnicy Stacji Dorosłych mieli okazje poznać historię Sanktuarium w Krasnymborze i cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Różańca Św. Czas konferencji został podzielony na dwie sesje. Wśród prelegentów wystąpiła m.in s. Rafaela Dobrót CSL.  W swoim wykładzie „Różaniec jako rozważanie ziemskiego życia Chrystusa i Matki Bożej – w świetle Listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae”, s. Rafaela za naszym Wielkim Rodakiem podkreśliła, że tajemnice życia Jezusa i Maryi rozważane w różańcu ukazują nierozerwalną więź łączącą Syna Bożego i Jego Najświętszą Matkę. Wskazywała, że tajemnice naszego życia odnajdują się w tym, co przeżywali na ziemi Syn Boży i Jego Matka. – „Medytować z różańcem znaczy zawierzać Chrystusowi i Jego Matce swoje życie, otworzyć się na tajemnice człowieka”- mówiła s. Dobrót i wyjaśniała, że „nie chodzi o to, by różaniec, a także pośrednio i Maryję, traktować jako narzędzie, instrument, by wysłuchane zostały nasze prośby, ale by kontemplując życie Chrystusa i Jego Matki, wejść w głębię ‘chrześcijańskiego misterium’, w historię zbawienia, ‘wstępując do szkoły Maryi’ mistrzyni kontemplacji”.

„Odmawiajcie różaniec” – aktualność prośby Matki Bożej z Gietrzwałdu i Fatimy” – to tytuł wykładu wygłoszonego przez ks. kan. dr Jacek Gancarka, moderatora Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Ks. Gancarek  zaakcentował, że „w naszych czasach przesłanie z Fatimy i Gietrzwałdu jest coraz bardziej aktualne, gdy pytamy o rozeznanie tożsamości chrześcijańskiej w Europie” i zachęcał do gorliwej modlitwy różańcowej: „Módlmy się na różańcu i sami zachęcajmy do tej modlitwy. Bądźmy sami misjonarzami w naszych środowiskach, głosząc dzieło różańcowe”. 

O. dr Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz KEP ds. Misji, w swojej prelekcji przybliżył życie i działalność założycielki Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Żywego Różańca błogosławionej Pauliny Jaricot, wyniesionej na ołtarze 22 maja tego roku w Lyonie, we Francji. – „Paulina Maria Jaricot przemawia do naszych czasów, poszukujących na nowo punktów odniesienia. Jej wysiłki nawołują nas do działania, bez wahania bowiem podjęła wyzwania, jakie postawił przed Kościołem kryzys spowodowany wielką rewolucją francuską. Naglącymi potrzebami stała się  konieczność wsparcia i ożywienia misji powszechnej, odnowy modlitwy indywidualnej i zbiorowej, wreszcie kwestie społeczne. Paulina na każde z nich dała praktyczną odpowiedź” – mówił o. Szymczycha i zauważył, że „Różaniec według Pauliny, tak jak według Jana Pawła II, pozwala wraz z Maryją kontemplować oblicze Chrystusa, a każda Msza święta to sposobność przeżycia na nowo dramatu Jego Męki. A teraz już jako Błogosławiona zaprasza nas, byśmy i my przyjęli swój udział w komunii miłości Jego uczniów i wstąpili na drogę Chrystusowych błogosławieństw”.

O Szlaku Papieskim „Tajemnice Światła” jako jednej z form odkrywania skarbu, którym jest różaniec w swojej konferencji mówiła s. dr Blanka Szymańska OSB, dyrektor Centrum Oświatowo – Dydaktycznego Diecezji Ełckiej. – „’Tajemnice Światła’ z Ełku do Wigier to szlak różańcowy w formie rekolekcji. Podzielony na 5 etapów, liczący około 170 km szlak, nawiązuje do pięciu różańcowych tajemnic światła. Przejście szlakiem trwa 5 dni – etapy liczą od 25 do 30 km. Szlak Papieski „Tajemnice światła” prowadzi przez miejscowości, w których kiedyś bywał św. Jan Paweł II: Ełk – Rajgród – Studzieniczna – Mikaszówka – Sejny – Wigry”.

Swoimi świadectwami o odkrywaniu modlitwy różańcowej i znaczeniu różańca świętego dla dzisiejszego człowieka i rodziny podzielili się również uczestnicy Kongresu.

Centralnym punktem Kongresu była uroczysta Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

„Gromadzimy się w Sanktuarium Matki Bożej Różańca Świętego w Krasnymborze na I Kongresie Różańca Diecezji Ełckiej. Przychodzimy do Matki Boga i naszej Matki, by powierzyć Jej nasze troski i kłopoty, problemy i trudności, ale także nasze radości, marzenia i nadzieje. Przychodzimy, by wsłuchać się w głos naszej Matki i zawierzyć Jej siebie, (…)by Jej powiedzieć w tych niełatwych czasach: „Maryjo, prowadź, bo Ty znasz drogę’” – mówił biskup w homilii i dodał – „Pragniemy w tym jubileuszowym roku naszej diecezji jeszcze bardziej wsłuchać się w prośbę Maryi, Matki Kościoła kierowanej do nas. Słowa Jej prośby brzmią: „Odmawiajcie Różaniec”. Te słowa są hasłem organizowanego przez nas I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej”.

Biskup ełcki wyjaśniał, że „Maryja jest obecna w Kościele i z Kościołem. Zatroskana o nasze zbawienie ciągle przychodzi, objawia się w różnych miejscach świata i wzywa do nawrócenia, pokuty, modlitwy różańcowej”. Biskup przypomniał znaczenie pierwszych pięciu sobót miesiąca i zachęcał do kontynuacji i rozpoczęcia praktyki nabożeństwa wynagradzającego w pierwsze soboty miesiąca we wspólnotach parafialnych i indywidualnie. Wyjaśniał również, że z woli Bożej Niepokalane Serce Maryi jest ratunkiem dla grzeszników.

Ukazując orędzia płynące z objawień Matki Bożej w Fatimie i Gietrzwałdzie, pasterz diecezji ełckiej wskazał, że te przesłania są nadal dla nas aktualne i zachęcał do modlitwy różańcowej, jako jedynego ratunku na uderzające w nas zagrożenia, ideologie i problemy: „Matka Boża zachęca, byśmy zaciągnęli się do tej walki Jej Boskiego Syna, zwłaszcza przez codzienne odmawianie Różańca w intencji pokoju na świecie i w intencji rodzin”. Podkreślał, że „droga duchowa, droga modlitwy różańcowej prowadzi nas do walki z grzechem, wadami narodowymi, nałogami a to prowadzi nas do nawrócenia, do wewnętrznej wolności”. 

Bp Mazur życzył, aby Rok Jubileuszowy diecezji ełckiej „stał się kolejnym bodźcem, by żyć treścią Orędzia z Gietrzwałdu i Orędzia fatimskiego, wzywającego do odmawiania różańca, pokuty i nawrócenia”, a Kongres Różańcowy był „rozprostowaniem nóg przed drogą, która nas czeka”. Zachęcał do powstawania nowych Róż Różańcowych i innych wspólnot różańcowych w parafiach: „uczyńmy wszystko, aby wspólnoty różańcowe wybuchły na nowo ogniem modlitwy w intencji pokoju, rodziny, o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do małżeństwa sakramentalnego oraz w intencji misji i misjonarzy”.

Podkreślając, że różaniec jest modlitwą rodzinną, bp Mazur wyraził pragnienie, aby postanowieniem kongresowym była wspólna modlitwa przynajmniej jedną dziesiątką różańca każdego wieczoru w gronie rodziny. „Zachęcam do jej odmawiania. Tego uczył nas św. Jan Paweł II. Napisał w liście o różańcu, że ‘rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje’. Tym, który jednoczy jest Jezus. Zaproście Jezusa, by był w centrum waszego codziennego życia i uświęcał je swoją mocą” – zachęcał pasterz diecezji ełckiej i przypomniał, że „różaniec jest obok Mszy świętej najpotężniejszą modlitwą, ponieważ przy każdym Zdrowaś Maryjo towarzyszy nam i wstawia się za nami Boża Matka”.

Na zakończenie przytaczając słowa św. O. Pio, który powiedział: „Matka Boża nigdy nie odmówiła mi łaski, o którą prosiłem, modląc się na różańcu”, ordynariusz życzył, aby „także te słowa stały się dla każdej z was i każdego z was zachętą do odmawiania modlitwy różańcowej. Pamiętajmy Różaniec ma moc, jest bronią przeciwko złu i tarczą przeciwko grzechowi. Różaniec jest skarbem odkrywajmy go i pomagajmy innym go odkrywać”.

Przed obrazem Pani Krasnobrodzkiej, bp Jerzy Mazur dokonał Aktu Zawierzenia Matce Najświętszej   z okazji Jubileuszu 30.lecia  Diecezji Ełckiej.

W czasie Eucharystii została powołana Diecezjalna Rada Żywego Różańca oraz z okazji 30-lecia Diecezji Ełckiej bp Jerzy Mazur wręczył Dyplomy Jubileuszowe członkom Żywego Różańca.

Jednym z punktów Stacji Dorosłych Kongresu Różańcowego było poświęcenie i otwarcie nowego Szlaku Różańcowego bł. Stefana Wyszyńskiego. – „Idea Różańcowego Szlaku rodziła się od 8 lat. Można powiedzieć, że to sama Matka Boża przyczyniła się do tego dzieła przez różnych ludzi i okoliczności” – mówił ks. Dariusz Rogiński, proboszcz i zarazem kustosz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Krasnymborze – „Szlak jest odpowiedzią i zaproszeniem do realizowania drogi swojego życia z Różańcem. Bł. Kard. Stefan Wyszyński mówił: ,,Zżyjmy się z różańcem tak, abyśmy go stale odmawiali, abyśmy łatwo doń wracali, abyśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile”. W tych słowach możemy odnajdywać wskazówki na szczęśliwe życie, na świętość. Idea szlaku zrodziła się z potrzeby pozostawienia trwałego śladu I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej i chęci ożywienia nauczania Prymasa Tysiąclecia” – wyjaśniał kapłan.

Program Kongresu Różańcowego obejmuje cztery stacje: 28 maja w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Krasnymborze – Stacja Dorosłych; 29 maja diecezjalny I Kongres Różańcowy będzie przeżywany we wszystkich parafiach diecezji; 4 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej odbędzie się Stacja Dziecięca Kongresu, a 11 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ełku – Stacja Młodzieżowa. Z tej okazji został przygotowany również specjalny hymn kongresowy pt. „Odmawiajcie Różaniec”, którego autorką jest karmelitanka bosa. To wydarzenie wpisuje się w świętowanie jubileuszu 30-lecia istnienia Diecezji Ełckiej oraz jest wyrazem wdzięczności za dar beatyfikacji Pauliny Jaricot. Do udziału w poszczególnych stacjach kongresowych zaproszeni są wszyscy duchowni i świeccy diecezji ełckiej, wspólnoty i ruchy kościelne, a także wszyscy przybywający do diecezji na wypoczynek.

W diecezji ełckiej istnieje 938 Kół Żywego Różańca, w których modli się ponad 16.000 osób. Najwięcej KRŻ jest w parafiach pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku (34 KŻR), pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie (32 KŻR) oraz pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach (31 KŻR). Ponadto 800 osób uczestniczy w „Krucjacie Różańcowej za Ojczyznę”, ok. 900 osób należy do różańca „Rodziców modlących się za dzieci”,  ponad 500 osób należy do „Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej” , a ok. 150 młodych osób należy do PKRD.

rr

Pozostałe artykuły