Stacja Kongresu Różańcowego w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach

W ramach I Kongresu Różańcowego w Diecezji Ełckiej w Parafii Św. Aleksandra w Suwałkach w dn.29 maja 2022 r. o godz. 9.00 przeżywaliśmy uroczystą Mszę Św. Wspólnot Żywego Różańca wraz z parafianami.

Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył ks. dr Antoni Skowroński – proboszcz parafii. Homilię wygłosił opiekun Wspólnoty Żywego Różańca w parafii – ks. Piotr Bączyński, w której podkreślił wielkość i ważność różańca w życiu każdego człowieka.

W czasie uroczystej Liturgii miało miejsce odnowienie przez zelatorki i członków Róż Różańcowych zobowiązań do trwania na modlitwie wystawienniczej poprzez różaniec oraz błogosławieństwo nowych członków KŻR, zgodnie z Ceremoniałem Żywego Różańca. Poświęcono także Chorągiew procesyjną Żywego Różańca, która staraniem członków Wspólnoty oraz zaangażowaniem ks. Piotra przeszła renowację.

Przeżywając drugą stację I Kongresu Różańcowego parafianie mogli obejrzeć wystawę z ukazanymi miejscami objawień Matki Bożej z Jej słowami skierowanymi do nas w każdym objawieniu. Przygotowano także do rozdania gazetkę kongresową o tematyce różańca i obietnicach Matki Bożej. Na łamach gazetki, została również przedstawiona Wspólnota Żywego Różańca działająca w parafii, oraz wystosowano zaproszenie do wstąpienia w szeregi Wspólnoty .

Po uroczystej Mszy Św. odbyła się wspólna agapa w auli parafialnej.

ks. Piotr Bączyński

Pozostałe artykuły