10-lecie funkcjonowania parafii pw. św. Jana Pawła II w Ełku

8 czerwca 2012 r. bp. Jerzy Mazur w 13. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Ełku zmienił wezwanie formalnie powołanej parafii pw. bł. Siostry Faustyny Kowalskiej w Ełku na bł. Jana Pawła II, oraz posłał pierwszego proboszcza ks. Tadeusza Białousa z misją tworzenia duchowo i materialnie nowej wspólnoty parafialnej.  Z okazji 10-lecia najmłodszej parafii w Ełku zorganizowano w niedzielę 12 czerwca 2022 r. uroczyste obchody dla wszystkich wiernych i mieszkańców Ełku.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem proboszcza parafii, ks. Tadeusza Białousa. W homilii proboszcz nawiązywał do początków parafii. Przybliżył pierwsze spotkanie wiernych. „Było to 17 czerwca 2012 r. o godz. 15.00. Wierni zebrali się wtedy pod krzyżem papieskim, upamiętniającym miejsce lądowania Jana Pawła II w Ełku podczas Jego pielgrzymki do Polski w 1999 r. Dzisiaj przed tym krzyżem znajduje się kaplica św. Jana Pawła II” – mówił ks. Białous.

Po jubileuszowej Mszy św. odbył się II Festyn Rycerski, który zapoczątkowała uroczysta procesja z plaży miejskiej w Ełku na plac przed Katolickim Przedszkolem „U Lolka”. Na czele procesji, w asyście rycerzy św. Jana Pawła II, był niesiony krzyż, za nimi dzieci i rodzice w średniowiecznych strojach, harcerze, parafianie oraz zaproszeni goście. Procesję zamykali rycerze, dwórki z grupy rekonstrukcyjnej oraz skrzydlata husaria na koniach.

Jednym z ważniejszych punktów programu była inscenizacja nadania praw miejskich w Ełku z 1435 roku.

Uczestnicy festynu byli zachwyceni pokazami sztuki jazdy husarii polskiej. Wszystkim przygotowano bigos, kiełbaski i ciasta. Na zakończenie festynu podsumowano konkurs na najciekawszy strój średniowieczny zorganizowany dla dzieci i rodziców z Katolickiego Przedszkola „U Lolka”.

Głównymi organizatorami uroczystości była parafia pw. św. Jana Pawła II, Fundacja „Zdumienie” oraz Katolickie Przedszkole „U Lolka” w Ełku.

Do końca miesiąca czerwca można w kruchcie obejrzeć wystawę zdjęć z ważniejszych wydarzeń parafii św. Jana Pawła II.

Oliwia Domańska Prezes Fundacji „Zdumienie”

Pozostałe artykuły