IV Ełcki Wieczór Uwielbienia

W dniach 13-15 czerwca 2022 r. w Centrum Oświatowo Dydaktycznym w Ełku odbywały się warsztaty muzyczne, które prowadziła Gabriela Gąsior. W tej formie przygotowań wzięło udział ponad 50 osób z diecezji ełckiej. Przez trzy dni uczestnicy warsztatów rozwijali swoje umiejętności pod czujnym okiem Gabi Gąsior, wokalistki i instruktorki gospel. Ukoronowaniem włożonych wysiłków i pracy była oprawa i poprowadzenie Ełckiego Wieczoru Uwielbienia w Amfiteatrze Ełckiego Centrum Kultury.

Jak zauważyli uczestnicy to był wyjątkowy czas, który pozwalał na mocne przeżycia w sferze duchowej, a także na rozwiniecie technik wokalnych wszystkich obecnych. Instruktorka dzieliła się swoim doświadczeniem ze świata muzyki gospel. „Dzięki otwartości i naturalnej życzliwości warsztaty z nią były fascynującą podróżą ku odkrywaniu, że śpiew, uwielbienie może być pasją”- mówili uczestnicy warsztatów.

Warsztaty oprócz części muzycznej miały również elementy formacyjne. Każdego dnia była głoszona konferencja. Zaproszonymi prelegentami byli: ks.  kan. dr Marcin Maczan, kanclerz Ełckiej Kurii Diecezjalnej i ks. dr. Tomasz Bondzio, dyrektor Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Ełckiej. Księża podjęli temat różnorodności form uwielbienia Boga. Podkreślali, że dojrzałe chrześcijaństwo wyraża się w uwielbieniu i adoracji Boga.

Warsztaty były czasem wytężonej pracy, wspólnej modlitwy i pogłębionej relacji z drugim człowiekiem. Finał, czyli oprawa muzyczna i modlitewna atmosfera podczas IV edycji Ełckiego Wieczoru Uwielbienia był zaskakujący. Podczas adoracji uczestników warsztatów wspierał zespół Holy Noiz.

Instruktorce, Gabi Gąsior udało się wydobyć z uczestników to, co wybrzmiewało w ich duszach. „Celem naszego spotkania w ten wieczór jest to, żebyś ty, jako uczestnik i ty, jako posługujący, mógł dzisiaj doświadczyć Jezusa” – mówił ks. Potr Paliwoda, współorganizator wydarzenia.

Na zakończenie bp Jerzy Mazur, biskup ełcki udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Zwracając się do zgromadzonych ełczan biskup powiedział: „W ten wieczór wzywaliśmy Ducha Świętego i wzywajmy Go zawsze, aby przychodził z pomocą naszym słabościom. Niech ten wieczór uwielbienia umocni naszą wiarę w prawdziwą i realną obecność Jezusa Chrystusa pod postacią Chleba i Wina, niech ożywi naszą nadzieję, że przyjmując Jezusa w Komunii św. otrzymujemy życie wieczne”.

Biskup przypomniał za św. Janem Pawłem II, że wszelkie zło świata może być pokonane mocą adoracji Eucharystycznej. „Niech Uroczystość Bożego Ciała zrodzi w nas, rozpali zdumienie Eucharystyczne” – zachęcał bp Jerzy Mazur. 

IV Wieczór Uwielbienia wpisuje się w program trwających Ełckich Dni Rodziny. Organizatorami wydarzenia byli m.in. Stowarzyszenie Duc In Altum, Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Ełckiej oraz Ełckie Centrum Kultury.

Aniela Rogińska/mr

Pozostałe artykuły