Pracownicy społeczni w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach

17 czerwca br., w liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, odbyła się VI Pielgrzymka Pracowników Pomocy Społecznej i ich podopiecznych do Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach.  Pielgrzymka co roku gromadzi kilkaset osób, pracowników pomocy społecznej, ale też i podopiecznych.

Pielgrzymka połączona była z sympozjum zatytułowanym ,,Św. Brat Albert Chmielowski wczoraj i dziś”, poświęconym nauczaniu i działalności świętego Brata Alberta Chmielowskiego, artysty-malarza, powstańca styczniowego i opiekuna najuboższych, patrona pracowników pomocy społecznej. Wydarzenie miało na celu popularyzację postaci i przesłania świętego, którego Papież Franciszek w 2020 r. ogłosił patronem pracowników pomocy społecznej w Polsce. Warto nadmienić, że decyzja ta zapadła po wniosku złożonym w 2018 r. do władz kościelnych przez Leszka Lewoca – dyrektora MOPR w Suwałkach.

– Wybór naszego patrona jest oczywisty, bo św. Brat Albert to prekursor pracy socjalnej w Polsce – wyjaśnia Leszek Lewoc.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura, biskupa ełckiego. Nawiązując do postaci św. Brata Alberta, biskup ełcki ukazywał jego „wyobraźnie miłosierdzia” w odniesieniu do wszelkich dzieł, które krzewił i których był inicjatorem. „Bycie dobrym jak chleb to zadanie dla każdego z nas. Być tym chlebem i dawać siebie, to zadanie dla każdego z nas. Poświęcenie siebie dla innych, winno być wpisane w nasz życiorys” – mówił biskup. Ordynariusz diecezji ełckiej wspominał również wizytę Jana Pawła II w Ełku, w 1999 r. „Oby nikomu nie zabrakło dachu nad głową i chleba na stole”- apelował do zgromadzonych hierarcha.

Liturgię  swoim śpiewem ubogacił Suwalski Chór PRIMO pod dyrekcją dr. Ignacego Ołowia. Po Mszy św. uczestnicy mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu suwalskiego chóru.

Słuchacze wykładu s. Bernardyny Doroty Kostka, archiwistki Sióstr Albertynek z Krakowa, wzbogacili swoją wiedzę na temat życia i działalności Adama Chmielowskiego jako człowieka dla człowieka. „Poświęcenie naszego założyciela nie znało granic. Człowiek, w swojej małości i biedzie zawsze, we wszelkich sytuacjach był punktem odniesienia we wszelkich jego poczynaniach” – stwierdziła s. Bernardyna. Siostra od wielu lat posługuje ubogim w Krakowie.

Dr hab. Marek Rymsza, dorada Prezydenta RP ds. społecznych, w swoim wykładzie wyraził podziw dla różnego typu inicjatyw charytatywnych na terenie naszego kraju. „Czas pomocy i miłości bliźniego jest dla każdego z nas czasem, kiedy nasze serce topnieje i jest milsze Bogu i drugiemu człowiekowi” – mówił doradca.

Natomiast br. Pio Stróżyński, albertyn z Krakowa przedstawił zgromadzonym idee dzieł braci albertynów oraz ukazał sens duchowy wszelkich przedsięwzięć.

Na uwagę zasługuje wykład pomysłodawcy i organizatora spotkania Pana Leszka Lewoca, w którym przybliżył formy pracy i zasady działania ośrodka MOPR, na czele którego stoi. Nie zabrakło również rozmów o potrzebach i możliwościach wsparcia potrzebujących oraz ich obecnej sytuacji.

O społecznym wymiarze aktywności wigierskiego konwentu kamedułów opowiadał zgromadzonym ks. dr Ryszard Sawicki. Wykład połączony z oprowadzaniem po obiekcie, wzbudził spore zainteresowanie wśród uczestników sympozjum.

Inicjatorem VI Pielgrzymki – Sympozjum Pracowników Pomocy Społecznej i ich podopiecznych jest Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach. Współorganizatorem spotkania jest również Caritas Diecezji Ełckiej.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Chętni uczestnicy pielgrzymki-sympozjum mieli możliwość zwiedzania z przewodnikiem Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach, zapoznając się z jego bogatą historią i dziedzictwem duchowym.

ks.kz

Pozostałe artykuły