Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej na czele z Asystentem ks. Maciejem Gilewskim oraz Prezesem Zarządu DIAK – Panią Anetą Wolną, w dniach 17 -18.06.2022 r. uczestniczyła w XXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Oprócz członków Zarządu DIAK w Pielgrzymce uczestniczyła Pani Teresa Rugienis – Witkowska pełniąca rolę Delegata do Rady Krajowej AK.

Tegoroczną Pielgrzymkę przeżywaliśmy pod hasłem: „Z zawierzeniem błogosławionego Prymasa idziemy do Maryi”. Ełcka Akcja Katolicka w łącznej grupie dwudziestu osób, godnie reprezentowała diecezję ełcką poprzez uczestnictwo w konferencjach, w złożeniu kwiatów i modlitwą pod pomnikiem bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, w Apelu Jasnogórskim. Podczas konferencji wykład na temat „Myśli Prymasa Wyszyńskiego” oraz „Aktualność Wielkiej Nowenny wg kardynała Stefana Wyszyńskiego”, wygłosił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz. Bardzo ciekawe i pouczający wykład na temat „Związki między Kościołem a Narodem” zgodnie z nauczaniem Kardynała Wyszyńskiego, przedstawił prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk. Po wykładach nastąpiła dyskusja panelowa.

W piątek 17 czerwca o godz. 20 w Kaplicy Cudownego Obrazu została odprawiona Msza św. w intencji Akcji Katolickiej pod przewodnictwem Krajowego Asystenta JE ks. bp Marka Mendyka. Następnego dnia uczestniczyliśmy w procesyjnym przejściu wraz ze sztandarem z Katedry Częstochowskiej do Szczytu Jasnogórskiego. Jest to bardzo wzniosłe i niezapomniane przeżycie dla każdego, kto brał udział w tym modlitewnym przemarszu. Głównym punktem wydarzeń pielgrzymkowych była Eucharystia sprawowana w sobotę 18 czerwca o godz. 12  na Jasnogórskim Szczycie pod przewodnictwem Metropolity Częstochowskiego abp Wacława Depo, z udziałem asystenta Krajowego AK JE ks. bp. Marka Mendyka i księży asystentów parafialnych z całej Polski. Po zakończonej Mszy Św. Prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej Pani Urszula Furtak odnowiła Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej Częstochowskiej.

Z modlitwą i śpiewem, umocnieni duchowo przez Jasnogórską Matkę, szczęśliwie wróciliśmy do domów, aby jeszcze z większym zapałem rozwijać Akcję Katolicką w naszych parafiach.

Cecylia Bednarek – sekretarz DIAK  

Pozostałe artykuły