W diecezji ełckiej kapłani modlili się o świętość

Dziękuję Panu Bogu za was, za waszą pracę i zaangażowanie – mówił bp Jerzy Mazur, który w katedrze ełckiej przewodniczył Mszy św. z okazji Dnia Świętości Życia Kapłańskiego. Do matki ełckich kościołów przybyło około 200 duchownych.

Biskup ełcki, wyrażając wdzięczność księżom przybyłym z całej diecezji na dzień Świętości Kapłańskiej, zachęcał do modlitwy do Ducha Świętego, aby stawać się kapłanami według Serca Jezusowego. Dziękował za zaangażowanie w Synod oraz w poszczególne stacje I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej. „Nie zmarnujmy tego czasu wspólnej modlitwy i różnego typu inicjatyw. Niech one zagoszczą w naszych parafiach” – mówił biskup ełcki.

Konferencję ascetyczną pt. „Osobista relacja kapłana z Chrystusem” oraz homilię wygłosił ks. dr Paweł Tarasiewicz, ojciec duchowny i wykładowca WSD w Ełku. Po niej księża mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania oraz prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wzięli też udział w uroczystej Eucharystii.

Zarówno konferencja i jak i homilia były poświęcone osobistej relacji kapłana z Mistrzem. „Obecność Chrystusa w codziennym życiu kapłańskim sprawia, że chce się żyć, że się chce być człowiekiem, że się chce podejmować kolejne zadania. Jest to pierwsze prawo życia duchowego: nie jesteś sam. Warto dziś o tej oczywistości przypomnieć” – mówił do zgromadzonych kapłanów ks. Tarasiewicz. Zadał im również pytanie: „Co to znaczy być uczniem Jezusa? Co to znaczy czerpać z mądrości nauczyciela?”. „Bycie uczniem Pana oznacza wprowadzenie siebie w Bożą obecność. Bóg jest, a nie bywa. Trudność w tej relacji, zawsze jest po mojej stronie” – dodał.

Zwrócił uwagę na wartość zawierzenia w życiu kapłańskim. „Zawierzenie powoduje, że Pan Bóg zostaje, powoduje że ja chce (…) Żeby zidentyfikować obecność Boga w moim życiu potrzebuje Bożego zmysłu – wiary” – mówił kapłan.

Etapem – jednym  z wielu – w życiu kapłana jest etap bycia uczniem, kiedy uświadamiamy sobie, że Bóg wie lepiej. „To niestanne poszukiwanie mądrości Bożej. To świadomość swego miejsca w szeregu, że idę za Tym, który działa. Tym Ktosiem, kto wie lepiej od każdego z nas, jest zawsze On – Bóg” – stwierdził duchowny. „Cieszę się jak dziecko, kiedy widzę, jak Bóg na moich oczach ratuje drugiego człowieka” – dodał.

Upodabnianie się do Chrystusa jest kolejnym etapem w życiu duchownego. „Życie z Bogiem, Jego obecność w mojej codzienności pozbawia nas pychy. Nie jesteś sam, zawsze jesteś z Nim i trzeba się liczyć z Jego obecnością. Zadaniem kapłana jest zauważyć, że On jest i to właśnie On zaprasza nas do posłuszeństwa” – pouczał zgromadzonych duchowny. „Trzeba nam umieć odnajdować się w towarzystwie Pana Boga, Trójcy Świętej, żeby razem z Nimi grać w jednej drużynie” – dodał.

Trzeci etap, to czas pastoralny, który kształtuje się w pracy duszpasterskiej na parafii. „Być blisko problemów innych ludzi, być ostatnią deską ratunku innych ludzi, ukazywać nie siebie, a Jezusa, to zadanie każdego kapłana. Spotkać człowieka w jego konkretnej sytuacji życiowej. Bóg jest obecny w każdym człowieku, nawet grzeszniku. Pokaż to ludziom, zauważ to!” – zachęcał ks. Tarasiewicz.

Temat ojcostwa duchowego był głównym tematem homilii. „Bycie ojcem duchownym, to nieustanne odkrywanie powołania, którym został obdarzony syn, czy córka” – stwierdził ks. Tarasiewicz. Na wzór Zachariasza, warto sobie cenić trudności w życiu duchowym. „Jeśli masz dziecko, to pamiętaj, że nie jest ono twoim produktem, dziełem, ale otrzymujesz je w dzierżawę, otrzymujesz je jako zadanie. Bóg nie tylko człowieka wymyślił, ale go chce. Skoro istniejesz, to znaczy, że Bóg ciebie chce, że cię kocha, nieustannie stwarza. Rozeznać, rozpoznać w tym wszystkim, że nie jesteś sam. Zrozumieć swoje bycie w tym świecie, kim dla ciebie jest On – Ojciec – to odpowiedź na Miłość” – dodał duchowny.

Dzień Świętości Kapłańskiej jest także w diecezji ełckiej dniem, kiedy kapłani otrzymują dekrety i posłania na konkretne placówki parafialne. Bp Jerzy Mazur dziękując kapłanom za liczne przybycie, za codzienny trud duszpasterski, zachęcał współbraci w kapłaństwie, aby wspierali się wzajemnie modlitwą.

ks. kz

Pozostałe artykuły