Sypitki: Rodzinny konkurs plastyczny „Mój wyjątkowy różaniec”

W ramach I Diecezjalnego Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej, w Szkole Podstawowej w Sypitkach (par. Wiśniowo Ełckie) pod kierunkiem katechetki p. Barbary Zarzeckiej, odbył się rodzinny konkurs plastyczny „Mój wyjątkowy różaniec”.  

Celem konkursu, było propagowanie rodzinnej i osobistej modlitwy różańcowej; wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich. Konkurs był także zachętą do wspólnego odmawiania modlitwy różańcowej w domu. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w przeddzień ostatniej stacji Kongresu 10.06.2022r.

Pozostałe artykuły