Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Sejnach

W święto MB Nieustającej Pomocy, Rodzina Radia Maryja spotkała się w Sejnach, w parafii pw. Nawiedzenia NMP, w Sanktuarium MB Sejneńskiej. Zgromadzenie rozpoczęło się od spotkania biur i kół RM z Ojcem Redemptorystą. Przed uroczystą Eucharystią program teatralny pt. „Ku Tobie czysta…Matko Boska Sejneńska” zaprezentowała grupa młodych aktorów z Sejn, pod opieką p. Anny Modzelewskiej i p. Małgorzaty Krywanis. Występowi towarzyszył Chór Ziemi Sejneńskiej.

Mszy św. przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur. W homilii przypomniał zebranym o ważności dzisiejszego święta i o roli Matki Bożej w historii narodu i w życiu każdego z nas. „To święto przypomina nam, że Maryja pomagała i pomaga ludziom na przestrzeni wieków. Na kartach Pisma Świętego widzimy Maryję zatroskaną o los innych. Po Zwiastowaniu idzie do Elżbiety, by pomagać. W Kanie Galilejskiej zatroskana o nowożeńców, o gości weselnych. W Wieczerniku zatroskana o Kościół, trwa na modlitwie z Apostołami” – mówił bp Mazur.

Diecezja Ełcka, która jest spadkobierczynią historycznej diecezji sejneńskiej, w tym roku przeżywa swój Jubileusz 30-lecia.  W to dziękczynienie wpisał się I Kongres Różańcowy, którego hasłem była prośba Maryi: Odmawiajcie Różaniec. „Pragniemy pozytywnie odpowiadać na prośbę Maryi oraz brać codziennie w tych niełatwych, bardzo trudnych czasach różaniec do ręki i modlić się w intencji rodzin, pokoju oraz o powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, do małżeństwa sakramentalnego i w intencji misji, misjonarzy” – zaznaczył biskup ełcki. „Maryja tam pod Krzyżem, gdzie stała i czuwała, przyjęła nas za swoje dzieci i stała się naszą Matką i naszą Przewodniczką na drodze wiary (…) Maryja Matka Kościoła trwa z nami na modlitwie tutaj, w Sejnach. Ona jest nam dana, aby troszczyć się o nas, aby pomagać powstawać z upadków, aby pomagać nam przemieniać swoje myślenie, patrzenie, by pomagać odrzucić lęk i strach. Weźmy Maryję do siebie i uczmy się od Niej jak poznawać Boga, jak Go słuchać i jak być wiernym Bogu” – dodał.

Ordynariusz ełcki zaznaczył niezaprzeczalny fakt opieki MB Sejneńskiej wśród dwóch narodów: polskim i litewskim. „Tutaj mieszkają Polacy i Litwini, którzy tworzyli i tworzą historię tych ziem.  To miejsce było uświęcane od początku modlitwami dominikanów, a kiedy powstała diecezja sejneńska uświęcali to miejsce biskupi, kapłani, seminarzyści a przede wszystkim pielgrzymi, którzy tutaj od początków XVII wieku pielgrzymowali i nadal pielgrzymują do Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej” – mówił biskup. „Wiernych łączyła i łączy jedna wiara, jeden chrzest i jeden Pan” – dodał.

Matka Boża Sejneńska ma w swoim wnętrzu odtworzony obraz Trójcy Świętej. Jest świątynią Boga w Trójcy Świętej Jedynego. „Każdy z nas jest także świątynią Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Pamiętajmy, że jesteśmy ochrzczeni w Imię Trójcy Przenajświętszej i że jesteśmy dziełem Ojca i Syna, i Ducha Świętego”- wskazywał hierarcha. „Miejcie świadomość, że nosicie w sercach waszych Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Niech z wami idzie nieustannie obecny w Was Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty i uczmy się od Maryi jak słuchać Boga i otwierać się na działanie Boga, abyśmy patrzyli na innych, jak Ona na nich patrzy – sercem. Abyśmy patrzyli na innych z miłosierdziem i miłością, a zwłaszcza na samotnych, opuszczonych, pogardzanych” – zaapelował do uczestników liturgii ordynariusz ełcki.

Wieczorem dom parafialny stał się tymczasowym studiem Radia Maryja. Realizowana była tutaj audycja z cyklu „Rozmowy niedokończone” pt. „Klasztor Podominikański w Sejnach kolebką dziedzictwa historycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów – Muzeum Kresów”.

Miasto zostało założone jako „książęce miasto” rodu rodziny Wiśniowieckich, a następnie od 1602 roku po sprowadzeniu Zakonu Dominikańskiego z Wilna przez Jerzego Grodzińskiego – miasto dominikańskie. Było siedzibą administracji kościelnej. W 1818 roku do Sejn przeniesiono siedzibę biskupstwa wigierskiego, które przetrwało do 1925 roku. Dużą czcią wiernych cieszy się słynąca łaskami Matka Boża z Dzieciątkiem w figurze sejneńskiej. Sprowadzono ją w 1603 roku. Należy do bardzo rzadkich typów figur szafkowych. Właściciel okolicznych dóbr i założyciel miasta Sejny, Jan Grodziński, wybudował w 1602 roku drewniany kościół. Jak podają kroniki, kupił on także wystawioną na sprzedaż w Królewcu statuę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którą umieścił w świątyni. Niedługo potem figura zasłynęła łaskami. Zaczęli przybywać liczni pielgrzymi. Sprowadzono z Wilna do Sejn dominikanów, którzy rozpoczęli budowę kościoła klasztornego. W 1619 roku znalazła się w niej cudowna figura. W 1973 roku kościół podominikański podniesiono do godności bazyliki mniejszej. W 1975 roku Matka Boska Sejneńska została ukoronowana koronami papieskimi. W uroczystości wzięli udział Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła, który poświęcił korony.

Obecnie Proboszczem i Kustoszem Sanktuarium jest ks. prał. Zbigniew Bzdak.

ks. kz

Pozostałe artykuły