Wigry: kolejna realizacja projektu „Wkład Ojców Kamedułów w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę”

Fundacja Wigry Pro jest w trakcie realizacji kolejnego  projektu „Wkład Ojców Kamedułów w odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę” dofinansowany z Funduszu Patriotycznego.

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej konserwatywnej.  Realizując działania projektowe chcemy nawiązać do wcześniejszej wieloletniej tradycji wigierskiego obiektu pokamedulskiego jako miejsca wielu ważnych wydarzeń kulturalnych, historycznych, a szczególnie w okresie związanym z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.

Realizacja projektu odbywać się będzie od 01.06.2022r. do 11.11.2022r. poprzez  odbycie się prelekcji, inscenizacji, koncertów, filmu fabularnego o tematyce niepodległościowej.   Przykładowe działania:

– Występ chóru składający się z 2 części. Pierwsza część 02.07.2022r. – Magnificat anima mea Domine -Wielbi dusza moja Pana za dar życia pontyfikatu papieża Jana Pawła II. W programie arcydzieła polskiego baroku: M. Żebrowski „Magnificat”, G.G. Gorczycki „Salve Regina”, „Tota Pulchra es Maria”, „Omni Die Dic Mariae” na czterech solistów, chór mieszany oraz orkiestrę kameralną. Wykonawcy: soliści chóru Filharmonii Narodowej, Suwalski Chór Kameralny „Viva Musica”, orkiestra kameralna. 

– Druga część występu 11.09.2022r. – „Bo wolność krzyżami się mierzy”.

W programie: polskie pieśni patriotyczne w opracowaniu na sopran solo chór oraz orkiestrę kameralną. Wykonawcy: sopran solo, Suwalski Chór Kameralny „Viva  Musica”, Chór dziecięcy „Vivat e canto” oraz orkiestra kameralna.

– Przygotowanie przewodnika promocyjnego o ojcach Kamedułach, którzy zamieszkiwali kiedyś Wigry, o pokamedulskim klasztorze oraz miejscach gdzie jeszcze znajdują się czynne klasztory i mieszkają w nich autentyczni Kameduli,

o klasztorach których już nie ma ale historia o nich nie zapomniała, znajdą się tutaj mapy, szlaki najważniejsze, miejsca gdzie miło spędzimy czas.

– Chcąc uczcić 77 rocznicę Obławy Augustowskiej Fundacja Wigry Pro, pragnie zorganizować Dzień Pamięci Poległych Bohaterów w dniu 02.07.2022r. w postaci

3 prelekcji, które zostaną przedstawione przez dr Jarosława Schabieńskiego, Księdza Prałata Stanisława Wysockiego oraz zaproszonego gościa. Prelekcje pt. „Historia Bohaterów Obławy Augustowskiej”. Temat bardzo obszerny, a przez to niesamowicie ciekawy.

– Zostanie przedstawiona inscenizacja przedstawiająca walkę o niepodległość

i odrodzenie się Państwa Polskiego. Przedstawi nam ją zespół „Sonus” z Suwałk.

Projekt w całości został sfinansowany przez Fundusz Patriotyczny.

Bardzo serdecznie zapraszamy o czynnego uczestnictwa przy realizacji poszczególnych działań projektowych.                                           

                                                                                   Z poważaniem,

                                                                                                          Ks. dr Jacek Nogowski

Pozostałe artykuły