MISYJNY SYNOD DZIECI 2022

W październiku 2021 roku papież Franciszek otworzył w Rzymie Synod o synodalności w Kościele. Słowo „synod” pochodzi z języka greckiego (syn-hodos) i oznacza „tę samą drogę” lub „tę samą ścieżkę”. Zatem synod to wspólne podążanie do Boga, w którym pomaga słuchanie siebie nawzajem, aby można było usłyszeć, co On mówi do nas wszystkich i w jakim kierunku pragnie prowadzić swój Kościół. 

W tę synodalną drogę Kościoła wpisuje się formacja Ognisk Misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci – jednego z czterech Papieskich Dzieł Misyjnych. Młodzi misjonarze należący do tych grup są zainteresowani życiem Kościoła i dbają o jego rozwój i wzrost na całym świecie, a szczególnie na terenach misyjnych. Sami, będąc blisko Jezusa, rozmawiają z Nim w modlitwie, formują się według Jego nauki i starają się, aby ich rówieśnicy na całym świecie mogli poznać Ewangelię. Ci młodzi ludzie, tak bardzo zatroskani o budowanie Kościoła, są „przedłużeniem rąk Ojca Świętego” i pomagają mu swoją modlitwą i zaangażowaniem w sprawy misji. 

W 1922 roku, a zatem 100 lat temu, Dzieło Misyjne Dzieci otrzymało przydomek „PAPIESKIE”. Tym samym zaangażowanie misyjne dzieci zostało docenione przez samego papieża. To okazja do wyjątkowego świętowania. Stąd MISYJNY SYNOD DZIECI 2022.

Hasło: Z Ojcem Świętym budzimy do misji!

Cel: świętowanie 100-lecia papieskości Dzieła Misyjnego Dzieci, podzielenie się tym, co misyjnego robią dzieci w swoich diecezjach, poszukiwanie dróg i sposobów, jak jeszcze lepiej ożywić działalność misyjną w diecezjach

Data: 17 września 2022 roku

Miejsce: kampus UKSW, ul. Dewajtis 5, Warszawa

Czas trwania: od godz. 9.00 do 16.00

Współorganizator: Wydział Misjologii UKSW w Warszawie

Goście specjalni: s. Roberta Tremarelli, sekretarz generalny PDMD z Watykanu, abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski ks. bp Jan Piotrowski, o. Ivan Kňaze, dyrektor krajowy PDM na Słowacji, wraz z przedstawicielami tamtejszych „misyjnych ziarenek” – odpowiednikami naszych ognisk misyjnych

Uczestnicy: dzieci i dorośli opiekunowie, reprezentanci 33 diecezji w Polsce

Wolontariusze: Młodzieżowy Wolontariat MisyjnyPDRW, Fundacja Dzieło na Misji, Fundacja Salvatti.pl, Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco, żołnierze Wojska Polskiego, straż pożarna, ratownicy medyczni, policja

Wspierają nas: Błażej Drab, Agnieszka Tomczyk (Natural Voice), Jakub Piotrowski (Studio J’Sound), schola Chór Aniołów z Lublina, uczennice ze SP im. Św. Ignacego Loyoli w Łodzi, Jan i Julian Sobierajscy (Studio filmowe Mindframe) i wielu innych

Plan spotkania

7.30 –otwarta „droga przez las” i recepcja przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie

9.00 – powitanie uczestników przez władze UKSW i przemarsz do auli synodalnej na rozpoczęcie spotkania, powitanie przez s. Robertę Tremarelii z Watykanu, sekretarza generalnego PDMD

9.30 – praca w grupach dyskusyjnych

10.30 – czas wspólnej zabawy zorganizowany przez Dyrekcję Krajową PDM

11.40 – przygotowanie do EUCHARYSTII – kościół w Lasku Bielańskim

12.00 – EUCHARYSTIA, przewodniczy abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce

13.00 – ciepły posiłek oraz zabawy indywidualne przy różnych stanowiskach

14.30 – flash mob i przejście do kościoła

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i uroczyste posłanie uczestników – ks. bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski

ok. 16.00 – zakończenie Synodu

Z wypowiedzi

„Dokładnie 100 lat wcześniej, czyli w roku 1922, Dzieło Misyjne Dzieci (wraz z innymi dziełami misyjnymi) otrzymało przydomek «PAPIESKIE». Tym samym Ojciec Święty wobec całego świata uznał je za «swoje», zaprosił do bliskiej współpracy i uczynił swoimi bezpośrednimi pomocnikami w dziele misyjnym całego Kościoła. Misyjny Synod Dzieci będzie wspaniałą okazją do spotkania i wspólnego świętowania tego 100-lecia. Radować się będziemy z tego, że jesteśmy «papiescy», że jesteśmy częścią Kościoła powszechnego – Kościoła Chrystusowego. Będzie to również czas zastanowienia się nad tym, w jaki sposób jeszcze lepiej dzieciaki z PDMD mogą przyczynić się do ożywienia misyjności w swoich diecezjach, i wspólnego poszukiwania, w jaki sposób jeszcze bardziej budzić siebie i innych do misji. Chcielibyśmy wypracować konkretne postulaty, z którymi uczestnicy Synodu wrócą do swoich parafii i staną się zaczynem animacji i współpracy misyjnej w lokalnych wspólnotach Kościoła”.   
s. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowy PDMD w Polsce

„Swoją planowaną obecność na naszym Synodzie potwierdzili s. Roberta Tremarelli AMSS (sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci z Watykanu) oraz ks. arcybiskup Salvatore Pennacchio (nuncjusz apostolski w Polsce), który będzie przewodniczył synodalnej Eucharystii, będącej centralnym punktem spotkania. Zaproszeni zostali również nasi przyjaciele z PDMD na Słowacji oraz wszyscy ci, którzy pomogli w przygotowaniu hymnu, gestów, tańca itp. Przede wszystkim jednak czekamy na dzieciaki z PDMD, które każdego dnia modlitwą i codziennym świadectwem bycia uczniami-misjonarzami budzą do misji siebie i tych, z którymi się spotykają.

Niech ten Misyjny Synod Dzieci rozpala nas do służenia misjom, tak jak o tym mówi nasze synodalne hasło: Z Ojcem Świętym budzimy do misji! Bądźcie z nami!”.

ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM w Polsce

Kontakt do organizatorów:

Papieskie Dzieła Misyjne, sekretariat: 22 526 90 20, 605 080 840, pdm@missio.org.pl

ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM: 600 820 986, dyrektor.pdm@missio,org.pl
s. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowy PDMD: 22 536 90 27, 501 101 693, dziecidzieciommisji@gmail.com

Pozostałe artykuły