Do Matki Bożej Częstochowskiej w Grabniku

Uroczystość odpustową Matki Bożej Częstochowskiej w Grabniku przeżywano w niedzielę 28 sierpnia 2022 r. Już tradycyjnie w tym dniu były organizowane piesze pielgrzymki do parafii, którym patronuje Matka Boża Częstochowska, jako dziękczynienie za łaski wypraszane szczególnie podczas Pieszej Diecezjalnej Pielgrzymki na Jasną Górę. Ponad 400 pielgrzymów z Ełku i okolic wędrowało do Grabnika. Natomiast z Ziemi Suwalskiej wierni pielgrzymowali do Żylin, by uczcić Matkę Bożą Częstochowską. A także mężczyźni wyruszyli na szlak pielgrzymi z Nowej Wsi Ełckiej do Drygał.

W tym roku była to już 29. pielgrzymka do Matki Bożej Częstochowskiej, która jest czczona w kościele w Grabniku. Dużą grupę uczestników stanowili pielgrzymi, którzy 11 sierpnia stanęli u stóp Pani Jasnogórskiej oraz duchowi pielgrzymi, którzy towarzyszyli im swoją modlitwą. Na placu przed katedrą w Ełku pątników powitał i błogosławieństwa udzielił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

Przed wejściem na szlak pielgrzymi biskup powiedział: „Łączymy się duchowo ze wszystkimi pielgrzymującymi. Ta pielgrzymka ma nam przypominać to nasze codzienne pielgrzymowanie do królestwa niebieskiego. W tej drodze nie jesteśmy sami. Wołajmy do naszej Matki: „Maryjo prowadź, bo Ty znasz drogę: drogę wiary, drogę miłości, drogę nadziei”.

Diecezja ełcka przeżywa 30. rocznicę swego istnienia. Bp Mazur przypomniał: „Ten jubileusz przeżywamy pod hasłem: „Odmawiajcie różaniec”. Są to słowa prośby Matki Bożej. Odmawiajmy codziennie różaniec. Odkrywajmy różaniec jako skarb” – zachęcał biskup.

Pielgrzymom z Ełku od lat towarzyszy krzyż i chorągiew Ełckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Podczas rekolekcji w drodze świadectwem swojej posługi podzieliły się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Siostry prowadzą Dom Samotnej Matki w Ełku, posługują również w DPS „Misericordia” w Ełku. Od kilku miesięcy prowadzą również pomoc uchodźcom z Ukrainy. Siostry opowiadały o różnych przejawach Bożego Miłosierdzia. Jedną z form przybliżania duchowości św. s. Faustyny jest organizowany przez nie dzień poświęcony poznawaniu tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Każdego 22 dnia miesiąca można wziąć udział w takim spotkaniu.

Ks. Krzysztof Kaszuba, kierownik pielgrzymki do Grabnika przypomniał pątnikom warunki zyskania odpustu zupełnego. Kapłan wskazał na wyzbycie się przywiązania do jakiekolwiek grzechu jako najtrudniejszego do spełnienia. Zachęcał, aby korzystać z każdej okazji do zyskania odpustu, bo jest to ogromny dar w drodze do nieba.

Wszystkich czcicieli Matki Bożej Częstochowskiej powitał ks. Krzysztof Karski, proboszcz parafii w Grabniku. Zaprosił pielgrzymów i parafian do włączenia się w dziękczynienie za czas bezpiecznego pielgrzymowania na Jasną Górę oraz modlitwę o pokój w Ukrainie, a także o nowe powołania. „Do Matki Częstochowskiej przychodzimy zawsze jako Jej dzieci. W takiej ufnej postawie wpatrujmy się w Jej obraz i zanośmy swoje prośby. Ona zawsze nas wysłuchuje” – mówił kapłan.

Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. W homilii biskup wskazywał na Matkę Bożą jako nauczycielkę. „Maryja uczy nas słuchania tego, co mówi Bóg do nas, ale też uczy nas, by dawać Bogu odpowiedź” – mówił bp Mazur.

Nawiązując do wysłuchanej Ewangelii o cudzie w Kanie, bp Jerzy Mazur mówił: „Matka Boża i dzisiaj zauważa, że brakuje pokoju w Ukrainie, że jest zagrożony pokój w Europie. Ona widzi jak giną ludzie. Maryja prosiła w Fatimie: „módlcie się, odmawiajcie różaniec”. Ona widzi problemy każdej i każdego z nas. Ona zauważa nasze kłótnie, brak przebaczenia, brak pojednania. Maryja widzi, jak wielu młodych żyje w związkach niesakramentalnych, odrzucają Jej Syna. Ona widzi jak wielu żyje uwikłanych w różnych nałogach. Matka Boża zauważa strach i lęk, który opanował serca, zauważa obojętność, że wielu ochrzczonych czci swoje bożki. Jako zatroskana Matka idzie z tym do Swojego Syna. A do nas się zwraca ze słowami: „czyńcie cokolwiek Syn mój wam powie”. Jezus widząc nas zastraszonych, smutnych, uwikłanych w grzech, mówi do nas: nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Wszyscy potrzebujemy ciągłego nawracania się, przemiany, odrzucenia grzechu. Czyńmy to w sakramencie pokuty” – wyjaśniał biskup.

„Przysłowie afrykańskie mówi: „Jeśli chcesz iść szybciej idź sam, ale jeśli chcesz iść dalej, idź z innymi. Idźmy zawsze we wspólnocie Kościoła” – przypomniał biskup.

Biskup ełcki po zakończeniu Eucharystii pobłogosławił dzieci, które wyjątkowo licznie zgromadziły się przy parafialnym krzyżu misyjnym.

Po Mszy św. parafianie podjęli pielgrzymów ciepłym posiłkiem oraz słodkim deserem. Osoby, które po raz pierwszy uczestniczyły w tej formie uczczenia Matki Bożej Częstochowskiej były pod wielkim wrażeniem atmosfery modlitwy oraz gościnności parafii.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i czuwania nad bezpieczeństwem pielgrzymki dziękujemy. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwały służby OSP Woszczele, Policja, oraz młodzież jako Służba Porządkowa. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowała parafia w Grabniku. Grupę muzycznych podczas pielgrzymki stanowiła młodzież z parafii ełckich.

mr

Pozostałe artykuły