Odprawy katechetyczne w diecezji ełckiej

U progu rozpoczynającego się roku szkolnego, w diecezji ełckiej odbywały się spotkania formacyjne dla katechetów i nauczycieli religii. Zorganizowane zostały w Giżycku, Augustowie, Suwałkach, Piszu i Ełku. Uczestniczyli w nich duchowni, katecheci i osoby odpowiedzialne za katechizację, na czele których stał bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, który w każdym z miast przewodniczył uroczystej Mszy św. i głosił słowo Boże oraz konferencję podsumowującą ogólnopolski Synod (synteza). 

W homilii hierarcha zwrócił szczególną uwagę na rolę katechety w dzisiejszym życiu młodego człowieka, ogromną odpowiedzialność spoczywającą na kapłanach, nauczycielach i ich szczególnych zadaniach, nie tylko w przekazaniu wiedzy młodym ludziom, ale przede wszystkim w ustawianiu osoby Jezusa Chrystusa w centrum ich życia. Nie zabrakło również słów podziękowań. „Dziękuje Wam za udział w Synodzie i przekazanie informacji o nim dzieci i młodzieży. Dziękuję za zaangażowanie się w pomoc Ukrainie. Dziękuję wam za udział w różnych konkursach, a szczególnie za udział w I Kongresie Różańcowym naszej diecezji (Stacja Dziecięca i Młodzieżowa)”.

„Łączy nas powołanie do ewangelizacji i katechizacji, przekazywanie dzieciom wiedzy religijnej i prowadzenie do poznania Chrystusa, by Go bardziej umiłować i naśladować” – mówił do zgromadzonych  hierarcha. „Nasza siła i moc to Jezus Chrystus, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością i uświęceniem. Usiądźmy przy Jezusie, aby słuchać Jego słów i te słowa przekazywać młodym”- dodał.

Bp Mazur w myśl przeczytanej wcześniej w Ewangelii przypowieści o talentach, zgromadzonym zadał pytanie: „Czu wykorzystujesz talenty otrzymane od Pana Boga i potrafisz się cieszyć kim jesteś? Czy nie zakopujesz otrzymanych talentów? Jeśli będzie patrzył na Boga jako na Ojca, który jest Miłością, bogaty w miłosierdzie, to nie będziesz się lękał. Zaufaj Bogu. On jest z tobą i przy tobie. Przylgnij do Jezusa i proś Go, by nauczył cię odwagi i zaufania”.

„Zmiany powodowane sekularyzacją, liberalizacją, ateizacją, są dziś lawinowe i obecnie już niekontrolowane. Jak umiłować ten świat, ten pogański świat? Co zrobić, aby go nie potępiać, aby go zbawić? Jesteśmy wybrani i posłani, aby głosić Boga tym, którzy odeszli od Niego, którzy się pogubili i są może jeszcze w naszych środowiskach nie ochrzczeni” – podkreślił biskup. „On cię wpiera i zawsze robi ci plecy. Dzięki naszemu świadectwu wiary i miłości, możemy powstrzymać spadek wiernych w naszych kościołach, na lekcjach religii” – dodał.

Hierarcha zaakcentował również znaczenie Ducha Świętego w życiu każdego człowieka. „W mocy Ducha Świętego, ukazujmy dzieciom i młodzieży Boga, który jest miłością, Boga bogatego w miłosierdzie. To dzięki mocy Ducha Świętego nasze głoszenie Ewangelii, nasze świadectwo o Jezusie jako o jedynym zbawicielu świata przynosi obfite owoce umocnienia na drodze wiary i nawrócenia. Trzeba odkryć blask Dobrej Nowiny przede wszystkim w swoim sercu, aby móc dzielić się nim i zarażać innych. Wtedy ludzie będą pytać was o Boga. Nie zajmujmy się złą nowiną, ale poświęćmy swój czas i energię na ukazywanie Dobrej Nowiny”.

Ks. dr Jacek Uchan, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Ełckiej Kurii Diecezjalnej przedstawił zgromadzonym syntezę Synodu na poziomie diecezjalnym, natomiast Pani Marta Rózio poinformowała o zmianach w Karcie Nauczyciela dotyczących awansu i innych punktów oraz propozycjach szkoleniowych Warmińskiego-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Zawodowego filia w Olecku.

Podczas konferencji mówiono także o zbliżających się wydarzeniach w naszej diecezji, a także o różnych formach udziału katechetów wraz z dziećmi i młodzieżą w przedsięwzięciach duszpasterskich.

„To dla mnie ważny czas, gdzie mogę zatrzymać się, oddać swoją pracę w ręce Pana Boga i Matki Bożej, powierzyć Im swój trud ewangelizacji młodego pokolenia” – mówi katechetka Agata z Ełku.

Rejonowe spotkania katechetyczne wprowadzają katechetów i nauczycieli religii w szkole w tematykę zajęć podejmowaną podczas danego roku szkolnego. Są także czasem duchowego przygotowania, którego zwieńczeniem jest specjalne błogosławieństwo biskupa diecezjalnego. Organizatorem wszystkich spotkań był Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej, na czele którego stoi ks. dr Wojciech Kotarski.

W diecezji ełckiej katechezę prowadzi ponad 250 katechetów świeckich, ponad 100 kapłanów i siostry zakonne.

ks. KZ

Pozostałe artykuły