Jubileusz 30 lecia diecezji ełckiej po harcersku

Na zakończenie wakacji w bazie „Orle gniazdo” koło Rajgrodu harcerze zorganizowali Zlot Harcerski, aby dziękować Panu Bogu za 30 lat istnienia diecezji Ełckiej.

Obchody rozpoczęły się uroczystym apelem i wciągnięciem flagi białoczerwonej na maszt. Podczas apelu słowo do uczestników skierował najstarszy harcerz obecny na zlocie hm. Marian Podlecki. Prosił, aby harcerze strzegli w swoim sercu wielkiej wartości jakim jest służba Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Na obchody przybył bp. Jerzy Mazur biskup ełcki. Przed Mszą świętą w imieniu harcerzy w ciepłych słowach powitała Pasterza komendantka hufca ZHP w Ełku pwd. Katarzyna Kowalewska. Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy Diecezji Ełckiej ks. hm. Tadeusz Białous przybliżył historię powstania diecezji ełckiej. Biskupi Ełccy z wielką życzliwością traktowali młodzież harcerską. Biskup Jerzy Mazur przynajmniej raz w roku odwiedza bazę duszpasterską harcerzy w bazie „Orle gniazdo’.

Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. W homilii, w nawiązaniu do niepokojących informacji, że w harcerstwie niektórzy chcą usunąć Boga ze swych sztandarów, Biskup Ełcki apelował: „Niech te słowa będą dla wszystkich przestrogą: Bóg bez człowieka jest nadal Bogiem, ale człowiek bez Boga jest niczym”.

Pasterz diecezji chwaląc harcerską służbę w diecezji zachęcał druhów i druhny do odważnego stawania się prawdziwymi uczniami Chrystusa.

„Kościół was potrzebuje!” – podkreślał biskup i za św. Janem Pawłem II powtórzył – „Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach. Dla nas będzie to postępowanie, na co dzień, zgodnie z zasadami moralnymi oraz otwarte mówienie o swojej wierze, szczególnie pośród bliskich, przyjaciół, znajomych oraz wszystkich tych, których Bóg postawi na naszej drodze”.

Msza święta była sprawowana przez wstawiennictwo błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który był harcerzem w stopniu instruktorskim podharcmistrza. Będąc dzieckiem współtworzył powstające na terenie Polski harcerstwo za co też został ukarany. Biskup przypomniał słowa błogosławionego: „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. . Musicie mieć w sobie coś z orłów-serce orle i wzrok orli ku przyszłości”.

Na zlot przybyli goście: dziekan ks. prał. Hieronim Mojżuk, wicekurator oświaty województwa Warmińsko Mazurskiego Wojciech Cybulski oraz przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśniczy Nadleśnictwa Rajgród Jacek Konieczny. Wicekurator dziękował młodzieży za dobry przykład dla rówieśników służby harcerskiej w szkole. Życzył, aby harcerze byli zawsze solidni i nie ulegali podszeptom złego. Podziękowanie otrzymał Nadleśniczy, za wielką życzliwość leśników i okazywaną pomoc harcerzom na przestrzeni 30 lat istnienia diecezji ełckiej. Po południu harcerze uczestniczyli w biegu terenowy podczas którego harcerze w sposób atrakcyjny pogłębili wiedzę o diecezji ełckiej. Ogniska obrzędowe zakończyło obchody 30 lecia diecezji ełckiej po harcersku. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową plakietkę. Wielką radością harcerzy z diecezji ełckiej był fakt, ze na obchody przybyli harcerze z archidiecezji białostockiej z ks. hm. Aleksandrem Dobrońskim.

ks. hm Tadeusz Białous
Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy Diecezji Ełckiej

Pozostałe artykuły