Rozpoczęcie roku szkolnego w piskim katoliku

Uroczystą Mszą świętą w kościele pw. Jana Chrzciciela w Piszu, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jerzego Mazura społeczność Zespołu Szkół Katolickich w Piszu rozpoczęła nowy rok szkolny 2022/2023. Ordynariusz ełcki Bożej opiece polecał dyrekcję, nauczycieli i uczniów w/w szkoły.

Uroczystości asystował poczet sztandarowy szkoły. Po zakończeniu nabożeństwa uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się do szkoły, gdzie pani dyrektor Joanna Baranowska oraz wice dyrektor Barbara Andrzejczyk przywitały w nowym roku szkolnym wszystkich uczniów i rodziców naszej szkoły.

Homilia bp. Jerzego Mazura – rozpoczęcie roku szkolnego, Pisz 1.09.2022

1.Gromadzimy się w roku jubileuszowym diecezji ełckiej na rozpoczęciu nowego roku szkolonego. Cieszę się, że mogę być dzisiaj tutaj w Piszu i modlić się za was i z wami.

Pierwszy września jest dla nas wszystkich nie tylko początkiem nowego miesiąca, ale jest ważnym wydarzeniem. Niesie bowiem wspomnienie wojny, która została wywołana przez niemieckich nazistów 83 lata temu. Pierwszego września 1939 roku nasz kraj stanął w ogniu. Dla milionów naszych Rodaków rozpoczął się tragiczny okres wojny i okupacji.

1 września przypomina nam o wielkiej ofierze naszego narodu, o której winniśmy zawsze pamiętać.  Wielu niewinnych ludzi oddało życie za wolność naszej Ojczyzny. Ich to dzisiaj wspominamy i pragniemy otoczyć pamięcią modlitewną, prosząc Boga o życie wieczne. Pierwszy września to dla nas dzień pamięci, zadumy, ale przede wszystkim to dzień modlitwy o pokój, o pokój na Ukrainie.

          Jest to dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wybrałem Pisz, by razem z wami modlić się za wszystkich uczniów i uczennice, za nauczycieli i wychowawców, za katechetów i kapłanów, za pracowników szkoły. Za rodziców dzieci i młodzieży. Czynimy to w roku jubileuszu naszej diecezji ełckiej. Przeżywaliśmy Kongres Różańcowy, którego hasłem były słowa Maryi: „Odmawiajcie Różaniec”. Ten Kongres był rozprostowaniem nóg przed drogą, która nas czeka. Wejdźmy w ten nowy rok z różańcem w ręku, z modlitwą różańcową. Chciałbym was zachęcić do tworzenie Podwórkowych Kółek Różańcowych w waszych parafiach.

2. Wakacje już za nami. Wszyscy upaleni, wypoczęci. Te wakacje bardzo szybko minęły. Zapewne każdy starał się nabrać sił do czekających was nowych zadań. Dzięki Bogu, że przychodzimy dzisiaj do Chrystusa, że gromadzimy się na świętej Eucharystii, by najpierw Jezusowi podziękować za ten letni czas odpoczynku, za poznanych nowych ludzi, za zdobyte doświadczenia. Chcemy prosić Boga, by Jego Opatrzność czuwała nad nami w czasie nowego roku szkolnego. A nasze uczestnictwo w tej Mszy Świętej niech będzie dziękczynieniem i prośbą o błogosławieństwo w rozpoczynającym się roku szkolnym 2022/2023.

Jezus dzisiaj zaprasza nas nad jezioro Galilejskie. Było tam wielu ludzi, którzy pragnęli słuchać Jezusa, słuchać Słowa Bożego. Kiedy tłum  cisnął się do Jezusa to On widząc dwie łodzie wszedł do jednej z nich, która należała do Szymona i zaczął nauczać z łodzi. Wejdźmy do łodzi razem z Jezusem, usiądźmy razem z Nim, obok Niego. Wpatrujmy się w Jezusa i słuchajmy Jego nauczania.

Wsłuchajmy się w słowa, które skierował do Piotra: „Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci”. Piotr był rybakiem i wiedział, że ryba nie bierze. Powiedział: „Mistrzu całą noc łowiliśmy i nic nie ułowiliśmyLecz na Twoje słowo zarzucę sieci”.

Jezus codziennie wsiada do łodzi mego życia i mówi do mnie: „Wypłyń na głębię”. Czy jest we mnie pragnienie głębi – głębi modlitwy, głębi słuchania Jego słowa, głębi więzi z Nim samym, głębi Eucharystii?

Na rozpoczęcie roku szkolnego mówi Jezus: „Wypłyń na głębię”. Tą głębią będzie poznawanie prawdy, zdobywanie wiedzy, zdobywanie mądrości. Nie zatrzymujcie się na mieliźnie, nie pragnijcie bylejakości, ale niech będzie w was pragnienie bycie mądrymi, wykształconymi ludźmi. Zadaj sobie pytanie: w czym jestem najbardziej powierzchowny, płytki?

Połów był ogromny. Szymon nie wierzy własnym oczom. On zaufał słowu Jezusa i oto łodzie są pełne ryb. Zawierz siebie Jezusowi, wy nauczyciele i wy uczniowie. Nigdy nie traćcie nadziei i często powtarzajcie: „Na Twoje słowo Panie”.

3.Kiedy oglądaliście mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, czy olimpiadę to zauważamy jak bardzo ważny w konkurencjach biegowych lub w pływaniu jest moment startu. Ile zawodnicy muszą się koncentrować, wytężać uwagę, by nie przegapić tego momentu. Jeśli się spóźnią, to wszystko przepadło. Dobry start, to początek sukcesu, ale i potem trzeba wiele pracować. Tak bywa i w szkole. Nie opóźniajcie startu, ale od pierwszego dzwonka, od pierwszej lekcji zaczynajcie się uczyć z największa chęcią. Każda nagroda w szkole, jak każdy olimpijski medal są okupione trudem i wysiłkiem. Waszej pracy towarzyszyć będzie troska i praca waszych rodziców, nauczycieli, dyrekcji, którzy troszczyć się będą, byście otrzymali jak najlepsze wyniki na zakończenie roku.

Drodzy Nauczyciele, jak uczył nas Święty Jan Paweł II: Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.

Kochani Nauczyciele i Wychowawcy – jak powiedział Bolesław Prus – to wy jesteście duszą szkoły.  

4.My wszyscy dzisiaj przychodzimy do Nauczyciela i słuchamy Jego słów. To Jezus jest naszym pierwszym i najlepszym nauczycielem. A księgą życia, możemy powiedzieć – najwspanialszym podręcznikiem życia i mądrości jest Pismo Święte. Dlatego na początku roku szkolnego zachęcam Was, by Pismo Święte było wśród waszych podręczników, byście z niego korzystali, czytali, rozmyślali Słowo Boże i postępowali według Jego zaleceń.

Prymas Tysiąclecia bł. Kard. Stefan Wyszyński powiedział: „Gdy wypadnie z rąk narodu Pismo święte, boje się o jego przyszłość”.

Uwielbiam tę analogie –

– Gdy Bóg chciał stworzyć ryby przemówił do morza.

– Gdy Bóg chciał stworzyć drzewa przemówił do ziemi

– Ale gdy Bóg chciał stworzyć człowieka zwrócił się do Siebie.

Wtedy Bóg powiedział „Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo”

– Jeśli wyjmiesz rybę z wody zdechnie, a kiedy usuniesz drzewo z ziemi ono również obumrze. Podobnie gdy człowiek jest odłączony od Boga umiera. Bóg jest naszym naturalnym środowiskiem zostaliśmy stworzeni do życia w jego obecności. Musimy być z Nim połączeni, bo tylko w Nim istnieje życie. Pozostańmy w kontakcie z Bogiem, pamiętajmy że woda bez ryb jest zawsze wodą, ale ryby bez wody to nic.

Ziemia bez drzewa to wciąż ziemia, ale drzewo bez gleby to nic.

Bóg bez człowieka jest nadal Bogiem, ale człowiek bez Boga jest niczym.

Czasami słyszy się, że niektórzy chcą usunąć ze swoich sztandarów Boga, chcą odrzucić Boga z hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna. Niech te słowa będą dla wszystkich przestrogą: Bóg bez człowieka jest nadal Bogiem, ale człowiek bez Boga jest niczym.

         Pragnę zakończyć słowami bł. Prymasa Tysiąclecia, Patrona waszej szkoły i zachęcić do nauki i wypływania na głębię: „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! Serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami  w przyszłość naszej Ojczyzny. (…) Pamiętajcie! Orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko.”.

fot. Zespół Szkół Katolickich w Piszu

Pozostałe artykuły