Ważne informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej

Kiedy Panwzbudza powołanie, nie tylko myśli o tym, kim jesteś, 

ale o tym wszystkim, czym wraz z Nim i innymi możesz się stać.

Franciszek, Christus vivit, nr 289. 

Przyjmowanie kandydatów na etap propedeutyczny formacji seminaryjnej do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej rozpoczyna się 10 czerwca 2022 r. 

Kandydat zgłaszający się do WSD w rektoracie składa następujące dokumenty: 

 1. Własnoręcznie napisane podanie z prośbą o przyjęcie do WSD z podaniem motywacji;
 2. Własnoręcznie napisany życiorys; 
 3. Pełny odpis aktu urodzenia; 
 4. Świadectwo chrztu i bierzmowania;
 5. Świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 6. Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis);
 7. Zaświadczenie o niekaralności;
 8. Świadectwo lekarza rodzinnego o stanie zdrowia (załączając ewentualną dokumentację dotyczącą chorób, przebytych operacji i terapii);
 9. Opinia proboszcza o kandydacie i rodzinie;
 10. Opinia katechety;
 11. Trzy fotografie w stroju wizytowym;
 12. Dowód osobisty, książeczka wojskowa, dowód ubezpieczenia (własny lub rodzica, przy którym kandydat jest ubezpieczony).

Po zgłoszeniu się do WSD kandydat dokonuje rekrutacji na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej: https://rekrutacja.uwm.edu.pl 

2 września 2022 r. o godz. 10.00 w gmachu WSD w Ełku kandydaci odbywają kolokwium z zakresu podstawowej wiedzy teologicznej oraz rozmowę z psychologiem.

Kandydaci przyjęci do WSD w Ełku rozpoczynają formację 17 września 2022 r. (przyjazd do godz. 12.00).

Wszelkie pytania związane z podjęciem formacji do kapłaństwa należy kierować bezpośrednio do rektora ełckiego seminarium (tel. 87 621 75 20; e-mail: kontakt@wsdelk.pl). 

ks. Marcin Sieńkowski

Rektor WSD w Ełku

Pozostałe artykuły